ขอเชิญร่วมถวายสำนักสงฆ์พุทธพรหมยาน ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 socoman     2 ม.ค. 2566

ร่วมกันถวายที่ดินนะครับ 🙏🏻

#บอกบุญ #๑แชร์ #๑มหาบุญตามศรัทธา

ชำระค่าที่ดิน นัดชำระ ไม่เกิน 31.12.2566
จำนวน 1.3 ล้าน บาท เลขโฉนด 1670 นส 3 ก
เนื้อที่ 13-0-3 ไร่ ถวายสำนักสงฆ์พุทธพรหมยาน
ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เพื่อเป็นสมบัติพุทธศาสนาและรักษาผืนป่าอาศัยของสัตว์
ขยายพื้นที่หน้าลานปฏิบัติธรรม สร้างศาสนสถานต่อไป

บุญปลดหนี้ ส่งผลให้ไม่มีหนี้สิน
บุญซื้อที่ดินถวายวัด ทำให้มีที่ดิน ที่ทำมาหากิน
บุญถมที่ดินวัด ยกฐานะเราสูงขึ้นทั้งหน้าที่และการงาน

สามารถร่วมทำบุญได้ที่
ธ.กรุงเทพ เลขบัญชี 340-4-44200-0

ชื่อบัญชี พระเรืองชัย แก้วเกตุพงษ์และนายยนต์จันทบ
และนายพูลสวัสดิ์ สำราญรื่น

โทร 083-385-6509 พระอาจารย์เรือง

สำนักสงฆ์พุทธพรหมยาน
https://maps.app.goo.gl/J82XGSuVi53vejh49?g_st=ic

ที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=523663153032253&set=gm.2257475351088157&idorvanity=363154833853561

3,812


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย