เจริญพร ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัย สร้างแท็งค์น้ำประจำสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 kajor    8 ม.ค. 2555

วันเทฐานแท็งค์น้ำ อาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตรงขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๖

ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัย สร้างแท็งค์น้ำประจำสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ มอหินขาวสร้าง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ. สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติมอหินขาว (ธรรมยุต) หมู่ 10 ตำบลคูเมือง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัดชัภูมิ36210

เนื่องด้วย ในเขตอำเภอ หนองบัวแดง มีวัดอยู่จำนวนน้อย อีกทั้งอาณาเขตของแต่ละวัดก็มีจำกัด เนื่องจากน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่สะดวกต่อการประกอบศาสนกิจ ของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนดังนั้น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมหากุศลในครั้งนี้ ด้วยการเป็นเจ้าภาพสมทบทุน สร้างแท็งค์น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ของพระภิกษุสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ มอหินขาว ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ-ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และพุทธบริษัท ตลอดถึงใช้เป็นสถานที่อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้วยอนึ่ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดถึงถวายเป็นพระกุศลบูชาคุณ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่จะทรงเจริญชนมายุ ครบ ๑๐๐ พรรษา ในปีพุทธศาศักราช ๒๕๕๖ ด้วย

ท่านผู้มีจิตศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระ ขัวญชัย จันทโก (หลวงพี่ ขัวญ)
Email: somsrm@hotmail.com
โทร: 085-9233924 หรือ 080-4551809
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศล โอนปัจจัยสมทบทุน ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัล(บางปู) เลขที่บัญชี 796-0-12733-6
ชื่อบัญชี พระขัวญชัย จันทโก (เพื่อสร้างแท็งค์น้ำสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
(มอหินขาว) ท่านที่โอนปัจจัยเข้าบัญชี โปรดเเจ้งชื่อ-นามสกุล
ไปยัง Email; somsrm@hotmail.com
ขออนุโมทนาท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมมหากุศลทุก ๆ ท่าน


• นกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น (กันทคลกชาดก)

• 39(09/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง อานาปนสติ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• เราเกิดมาทำไม อยู่เพื่ออะไร อะไรคือสิ่งที่สูงสุดที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์ อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะให้ไว้กับโลกก่อนวันที่เราจำเป็นต้องจากไป

• วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร

• มลา เว ปาปกา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ บาปธรรมทั้งหลายเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่น

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย