ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง พระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ (ปางลีลา)

 nitinai    11 ธ.ค. 2554


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง

พระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ (ปางลีลา)

ปางลีลา ขนาด 15.50 เมตรรวมฐาน

วัดป่าดอนหม้อทอง ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.หนองคาย

เทฐานเสาเข็มพระ งบประมาณ 150,000 บาท เดือน ธันวาคม 2553

1. - เสาเข็ม 8 ต้น ต้นละ 10000 บาท (มรรคมีองค์ 8)

- เสาเอก ที่รององค์พระ 80000 บาท ( ยอดคน)

รวมฐานพระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ 160000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 09.09 น.

2.องค์พระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์

-ค่าปั้นองค์พระ 350000 บาท แบ่งเป็น

1. องค์พระสูง 9 เมตร ค่าวัดสุและ ค่าช่าง

ราคาเมตรละ 30000 ทั้งหมด 9 เมตร เป็นเงิน 27000 บาท

2.ค่าสีทองทาองค์พระ 12 กระป่อง กระป๋องละ 4000 บาท เป็นเงิน 48000 บาท

รวม 350000 บาท

วางศิลาฤกษ์วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 เวลา 13.09 น.

วางศิลากฤษ์วันที่ 23 มกราคม 2554 เวลา 13.09นโดยมีหลวงตาสรวง สิริปุญโญ จากวัดป่าศรีฐานใน จ.ยโสธร และ พระราชภาวนาพินิจ ( หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพ มาเป็นองค์ประธาน

สามารถทำบุญโอนเข้าบัญชีเลขที่ 430-0-38517-3 ธนาคารกรุงไทย สาขา อำเภอเซกา จ.หนองคาย ชื่อบัญชี พระนิตินัย อุดมกัน

โดยมีหลวงพ่อพระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) องค์ประธานที่ปรึกษากิติมาศักดิ์

และหลวงพ่อพระครูอนันตสีลคุณ ผู้ดำเนินการสร้าง

สอบถามได้ที่ พระ.ดร.นิตินัย อุดมกัน 089-676-2902 (ศิษย์รับใช้หลวงพ่อสนธิ์)

และพระพงศ์พิทักษ์ชน อิสฺสรธมฺโม 086-236-3902

<!-- m -->http://www.baanruenthai.com/forum/viewt ... ead_id=886 (http://www.baanruenthai.com/forum/viewthread.php?forum_id=6&thread_id=886)<!-- m -->

พระดร.นิตินัยอุดมกัน
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง

พระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ (ปางลีลา)

ปางลีลา ขนาด 15.50 เมตรรวมฐาน

วัดป่าดอนหม้อทอง ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.หนองคาย

เทฐานเสาเข็มพระ งบประมาณ 150,000 บาท เดือน ธันวาคม 2553

1. - เสาเข็ม 8 ต้น ต้นละ 10000 บาท (มรรคมีองค์ 8)

- เสาเอก ที่รององค์พระ 80000 บาท ( ยอดคน)

รวมฐานพระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ 160000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 09.09 น.

2.องค์พระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์

-ค่าปั้นองค์พระ 350000 บาท แบ่งเป็น

1. องค์พระสูง 9 เมตร ค่าวัดสุและ ค่าช่าง

ราคาเมตรละ 30000 ทั้งหมด 9 เมตร เป็นเงิน 27000 บาท

2.ค่าสีทองทาองค์พระ 12 กระป่อง กระป๋องละ 4000 บาท เป็นเงิน 48000 บาท

รวม 350000 บาท

วางศิลาฤกษ์วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 เวลา 13.09 น.

วางศิลากฤษ์วันที่ 23 มกราคม 2554 เวลา 13.09นโดยมีหลวงตาสรวง สิริปุญโญ จากวัดป่าศรีฐานใน จ.ยโสธร และ พระราชภาวนาพินิจ ( หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพ มาเป็นองค์ประธาน

สามารถทำบุญโอนเข้าบัญชีเลขที่ 430-0-38517-3 ธนาคารกรุงไทย สาขา อำเภอเซกา จ.หนองคาย ชื่อบัญชี พระนิตินัย อุดมกัน

โดยมีหลวงพ่อพระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) องค์ประธานที่ปรึกษากิติมาศักดิ์

และหลวงพ่อพระครูอนันตสีลคุณ ผู้ดำเนินการสร้าง

สอบถามได้ที่ พระ.ดร.นิตินัย อุดมกัน 089-676-2902 (ศิษย์รับใช้หลวงพ่อสนธิ์)

และพระพงศ์พิทักษ์ชน อิสฺสรธมฺโม 086-236-3902

<!-- m -->http://www.baanruenthai.com/forum/viewt ... ead_id=886 (http://www.baanruenthai.com/forum/viewthread.php?forum_id=6&thread_id=886)<!-- m -->

พระดร.นิตินัยอุดมกัน


• เล่ห์กลลวงนายพราน (ติปัลลัตถมิคชาดก)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "ผลของความไม่มีศีล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔

• พาลสงฺคตจารีหิ ทีฆมทฺธาน โสจติ คนเที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมโศกเศร้าตลอดกาลยืดยาวนาน

• ในผ่านพ้น...

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย