กฐินสามัคคี
 thanakon5311   

ขอเจริญพรเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรฯกฐินสามัคคี
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐น.
ณ วัดสิทธิวราราม หมู่ที่๓ ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๔๐
ไตรละ ๙๙๙ บาท รายได้สมทบทุนสร้างหอระฆัง
สอบถามรายละเอียดที่ พระครูสังฆรักษ์ธนากร อรุโณ เจ้าอาวาสวัดสิทธิวราราม
โทรฯ 084-818-4643
 เปิดอ่านหน้านี้  2770 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย