เจริญพร ร่วมสร้างวิหารโบสถ์พระพุทธรูปหน้าตัก ๕ เมตร

 พระไพโรจน์    

เจริญพร ร่วมสร้างวิหารโบสถ์พระพุทธรูปหน้าตัก ๕ เมตรในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม อ.เกษตรสมบูรณ์
จ. ชัยภูมิ ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ dhamma.orgfree.com
ติดต่อหรือบริจาคตามศรัทธาได้ที่

พระ ไพโรจน์ กตธัมโม
ธ. กรุงไทย สาขา เลย
เลขที่บัญชี 4030266460
เบอรโทร ๐๘๔ ๔๑๙๐๕๕๓
วัดป่าภูผักขา บ้านหนองหอย
ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ 36120

สัจธรรมจะยั่งยืนถ้าช่วยกันเผยแผ่พุทธพจน์
(ปัจจุบันชอบยึดสำนักครูอาจารย์มากเกินไปจนลืมพระไตรปิฎก)
เยาวชนคือสังคมในอนาคต  3,346 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย