ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันมรณภาพ ของหลวงพ่อไสว ฐิตวณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดปรีดาราม สามพราน นครปฐม

 smadgpgp5554    

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ในพระครูสถิตโชติคุณ (หลวงพ่อไสว ฐิตวณฺณมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปรีดาราม ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานวันคล้ายวันมรณภาพปีที่ ๑๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) วันลอยกระทง โดยมีกำหนดการดังนี้
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒) วันลอยกระทง
เวลา ๐๘.๐๐ น. ประกอบไหว้สักการะ
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รับทักษิณานุปทาน
เวลา ๑๐.๑๙ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ทั้งนั้น
เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร
ขอเชิญร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกัน https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
หลวงพ่อไสว ฐิตวณฺโณ มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ วัดลอยกระทง ปีนี้จัดงานเป็นปีที่ ๑๐ ของการมรณภาพ


• "การทำตนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• กาลต่อไปพระพุทธศาสนาจะไปตั้งมั่นนอกชมพูทวีป

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• E-BOOK...สมบัติผู้ดี ฉบับการ์ตูน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย