ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 Webmaster    21 ก.ย. 2566

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม ชุมพร (ศูนย์ ๓)
ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ บ้านจันรม (ศูนย์ ๖)
จ.สุรินทร์

ร่วมบุญได้ด้วยตนเองทุกศูนย์หรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนบางแค เลขที่บัญชี 034-2-69529-9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 4552525 หรือไลน์ไอดี @ybat

วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี


วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม ชุมพร (ศูนย์ ๓)
ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ บ้านจันรม (ศูนย์ ๖)
จ.สุรินทร์


  332 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย