ทำบุญบวชพระ เจ้าภาพบวชพระ ทำบุญวันพระ ทำบุญออนไลน์ สมัครบวชพระ บวชฟรี

 brightpong  

📣 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระและบวชแม่ชีทุกรูปในโครงการ(เจ้าภาพร่วม) สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา ที่

📂ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

***บัญชีนี้เปิดโดยตัวแทนฝ่ายบัญชีของโครงการบวชวัดป่า สำหรับร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระและบวชแม่ชีในโครงการฯ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าบัญชีจะถือว่าเป็นเงินทำบุญโครงการบวชวัดป่าทั้งหมด โดยเงินคงเหลือหลังจบระยะเวลาโครงการจะถวายให้ทางวัดทั้งหมดทั้งสิ้น และการเปิดบัญชีครั้งนี้มิใช่เป็นการเรี่ยไรจากทางวัดแต่อย่างใด***

ขออนุโมทนาบุญกับผู้สมัครบวชและผู้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพมา ณ ที่นี้ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ🙏
_______________________

✅ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษา บวชพระ บวชชี / บวชฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย สืบสานปณิธานพระป่ากรรมฐาน 🔰โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล บวชพระปฏิบัติธรรม ตามแนวทางปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

เหมาะสำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติ ในทุกคืนวันพระมีการปฏิบัติภาวนาตลอดราตรี

ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 28 พฤศจิกายน 66
รวมระยะเวลา 137 วัน หนึ่งพรรษาหนึ่งจีวรกาล
(บวชพระอนุโลมสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ 3 มิ.ย. - 9 ก.ค. 66 / ข้าราชการตามเวลาลาบวชแต่ไม่ต่ำกว่า 1 พรรษา)

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ได้รับความเมตตาจาก
พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์
ให้การอบรมสั่งสอนพระและแม่ชีในโครงการ

จัดโครงการบวชวัดป่า โดย
กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายนิสิตนักศึกษาพุทธธรรมกรรมฐาน
_______________________
🔰 บวชฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง บวชพระ/บวชชี เพื่อปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจของตน

✅คุณสมบัติผู้สมัครบวชพระ
1. มีความตั้งใจจริง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. อยู่วัดได้ตั้งแต่ 15 กรกฎคม - 28 พฤศจิกายน 66 (บวชพระอนุโลมสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ 3 มิ.ย. - 9 ก.ค. 66 / ข้าราชการตามเวลาลาบวชแต่ไม่ต่ำกว่า 1 พรรษา)
3. ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของการบวช
4. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการทุกข้อ (ระเบียบ www.buatwatpa.com/regulation)

✅กำหนดการบวชพระ
15 ก.ค. 66 เข้าวัดอยู่ผ้าขาว
29 ก.ค. 66 พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
30 ก.ค.- 27 พ.ย. 66 อยู่วัดปฏิบัติธรรม เป็นระยะเวลาหนึ่งพรรษาหนึ่งจีวรกาล รวมตลอดโครงการ 137 วัน
28 พ.ย. 66 วันลาสิกขา (ท่านใดประสงค์บวชต่อ ไม่บังคับสึก)

📙 รายละเอียดเพิ่มเติมบวชพระ
เว็บไซต์ www.buatwatpa.com

📘 รายละเอียดเพิมเติมบวชชี(โกนผม)
เว็บไซต์ www.buatwatpa.com/nun
_______________________
☎️ ติดต่อสอบถาม
คุณนุ่น : 096-101-9501
คุณพงษ์ : 093-639-5293
ไลน์โครงการบวช ID LINE : @buat (คลิก https://page.line.me/buat )
เว็บไซต์โครงการ www.buatwatpa.com   

ที่มา : www.buatwatpa.com

3,758


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย