#เชิญร่วมงานบุญใหญ่พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดหนองบัวน้อย

 thongyodrak    12 ม.ค. 2566

#ด้วยวัดหนองบัวน้อย ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ซึ่งได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาการก่อสร้างจนถึงขณะนี้ จะครบรอบ ๔ ปี ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ทางวัดหนองบัวน้อย ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ คณะกรรมการ ผู้นำชุมชน และญาติโยมชาวบ้านหนองบัวน้อย และได้ข้อตกลงดำเนินการจัดงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดหนองบัวน้อย ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลยิ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีไทยอันดีงาม ให้อุโบสถวัดหนองบัวน้อยได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ เป็นสาธารณสมบัติในบวรพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ประกอบพิธีทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ เป็นสาธารณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธโดยส่วนรวม และเป็นที่เจริญศรัทธาแก่พุทธเมธีชน สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ สถาพรสืบไป
#ดังนั้นจึงขอเจริญพรเรียนเชิญญาติธรรมพุทธเมธีชนทั้งใกล้ไกล ร่วมสะสมบุญญาบารมีในงานพิธีดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๑๙ น. ณ ลานพิธีอุโบสถหลังใหม่ วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
#เชิญร่วมสะสมบุญตั้งโรงทาน
#ทอดผ้าป่ายกช่อฟ้าสร้างอุโบสถ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
#ปิดทองช่อฟ้าบูชาผ้าแพรสามสีได้ตั้งแต่ ในวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
#รับชมมหรสพหมอลำ ๒ คณะ ๒ คืน ในคืนวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
#หรือสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดหนองบัวน้อย ตามกำลังศรัทธา ได้ที่บัญชีวัดหนองบัวน้อย (สร้างอุโบสถ) ธนาคารกรุงศรีฯ เลขที่ 1351543505 โทร : 081-9778918 / 099-4719922
#ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลบุญบารมี และคุณงามความดีทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ประกอบด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และนิพพานสมบัติ จงทุกประการเทอญ “ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย”

   


ที่มา : 162 หมู่ 11 วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


#ทอดผ้าป่ายกช่อฟ้าสร้างอุโบสถ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เจริญพรญาติธรรมร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ ทอดถวายผ้าป่าเนื่องในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดหนองบัวน้อย ร่วมกัน
#หรือสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดหนองบัวน้อย ตามกำลังศรัทธา ได้ที่บัญชีวัดหนองบัวน้อย (สร้างอุโบสถ) ธนาคารกรุงศรีฯ เลขที่ 1351543505 โทร : 081-9778918 / 099-4719922


• ๖๔.ปางโปรดอาฬวกยักษ์

• เพลง ศีล ๕ : พลพล

• "ภาวนาเป็นหลักของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• อาหารไทยตำรับชาววังพร้อมส่งถึงบ้าน

• กรรม...เิกิดจากโลภะ..โทสะ..โมหะ

• คนข้างหน้า

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย