ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๕๐ ศอก พร้อมฐานพระเป็นพระอุโบสถ

 s    21 ก.ค. 2554

เชิญร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๕๐ ศอก พร้อมฐานพระเป็นพระอุโบสถณ วัดป่าพระพุทธบาทเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๕๐ ศอก

เนื่องด้วยท่านพระอาจารย์วันชาติ วํสธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าพระพุทธบาทเขาน้อย เพื่อนสหธรรมิกที่ให้ความเคารพนับถือพระอาจารย์เล็กท่านจะทำการก่อสร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๕๐ ศอก พร้อมฐานพระเป็นพระอุโบสถ ท่านได้เรียนเชิญพระอาจารย์เล็ก เป็นประธานในการก่อสร้างสมเด็จองค์ปฐม ๕๐ ศอก ในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมตาม web link  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,540 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย