เข้าร่วมงานปฏิบัติธรรม กรรมฐานบวชเนกขัมมจาริณี

 ผู้มาเยือน ผู้เห็นภัย    1 เม.ย. 2555

ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุสามเณรขอเชิญชวนอุบาสก-อุบาสิกาพุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมงานปฏิบัติธรรม กรรมฐานบวชเนกขัมมจาริณี
สู่วิถีแห่งการปฏิบัติเพื่อตัดรอยต่อแห่งการเกิดใหม่ ครั้งที่ ๖
ณ วัดจำนรรจ์ หมู่ ๙ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
เสกคนให้เป็นพระ แจกธรรมะแทนเครื่องราง
สะสางความเห็นผิด ชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
ปฏิบัติชอบตามธรรมวินัย เห็นภัยในวัฏฏสงสาร
ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา รักษาธรรมวินัย
ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๘๐-๗๐๘-๗๙๑๒
  3,586 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย