*-* ขอเชิญร่วมกองบุญสร้างพระอุโบสถ กับหลวงพ่อพระครู กำลังตั้งศูนย์กลางการพัฒนาจิตในตำบล

 พระไทย    8 มิ.ย. 2554

 โครงการพัฒนาวัดบ้าน..ให้เป็นวัดใจ ((ศูนย์กลางการพัฒนาจิตในตำบล)) 

...................ขอเชิญสาธุชนร่วมสานงานในโครงการสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางเเห่งการพัฒนาจิตในตำบล
อันเป็นจะเป็นเเรงพลักดันงานเผยเเผ่พระศาสนา โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติธรรม
ด้วยขณะนี้ทางวัดถนนน้อย ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำเเพงเพชร
โดยการปกครองของหลวงพ่อพระครูสังวรวัชรธรรม (พระผู้เผยเเผ่ธรรมทางสายเอก)
กำลังพัฒนาอาราม ให้สมบูรณ์ขึ้นเหมาะเก่การประกอบศาสนกิจในทางพระศาสนา เพื่อรองรับสาธุชนเละศาสนทายาท ที่จะเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครู เลยริรเริ่มการปรับปรุงอารามครั้งใหญ่ ด้วยการสร้างพระอุโบสถ เเละสร้างอาคารปฏิบัติธรรม เเละกุฏิพระกรรมฐาน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสาธุชน ผู้ปรารถณาในบุญกุศล เเละเห็นความสำคัญในการพัฒนาคนให้เข้าถึงพระธรรม
เเละเพื่อสนองโครงการดีๆของหลวงพ่อพระครู ถึงเเม้ว่าท่านจะอยู่ต่างจังหวัดเเต่ท่านก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในการเผยเเผ่หลักธรรมเสมอมา จนมีพรรษามาก ในปัจจุบัน


...............ดังนั้น ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนที่เห็นความสำคัญตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนี้
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ หรือสนับสนุนการสร้างพระอุโบสถหลังนี้ให้สำเร็จตามเจตนาอันเป็นกุศลของหลวงพ่อพระครูสังวรวัชรธรรม(เจ้าอาวาสวัดถนนน้อย) พระผู้ไม่เคยท้อเเท้ต่อความยากลำบากในการเผยเเผ่หลักธรรม

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ เเละสนับสนุนงานพระศาสนา ของวัดถนนน้อย
 ( ศูนย์กลางเเห่งการพัฒนาจิตในตำบล) 


-----โดยขณะนี้ทางวัดถนนน้อย ได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ เเต่เนื่องจากเป็นวัดในต่างจังหวัดจึงยังดำเนินก่อสร้างได้ช้ามาก ก่อสร้างมามากกว่า 5 ปีเเล้วเเต่ยังใช้งานไม่ได้เพราะยังก่อสร้างไม่สำเร็จ ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญสาธุชนที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสร้างกองทุนบุญไว้ในพระศาสนาด้วยการร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพในส่วนต่างๆที่จะได้ประชาสัมพันธ์ไว้ดังต่อไปนี้ คือ


 ด้วยการร่วมบุญในการเป็นเจ้าภาพหรือสมทบกองทุนในการบำรุงศาสนวัตถุได้ ดังนี้คือ 

 (ร่วมบุญสร้างพระอุโบสถ ฝากความดีงามไว้ในพระศาสนา ) 

1.ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพโคมไฟ พุ่มใหญ่ 2 พุ่ม ในพระอุโบสถ
2.ร่วมเป็นเจ้าภาพ จองหน้าต่างพระอุโบสถ เหลือจำนวน 4 บาน(เจ้าภาพจารึกชื่อไว้บนหน้าต่าง)
3.ร่วมเป็นเจ้าภาพปั้น พญานาคทางขึ้น พระอุโบสถ ทั้งสองด้าน จำนวน 4 ตัว
4.ร่วมเป็นเจ้าภาพปั้นสิงห์ จำนวน 4 ตัวหน้าพระอุโบสถ
5.ร่วมเป็นเจ้าภาพปั้นใบเสมา รอบพระอุโบสถ 8 ใบ (เจ้าภาพจารึกชื่อไว้ที่เสมา)
6.ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อพรหมเเดงสำหรับปูพระอุโบสถ
7.ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อพัดลมติดเพดานพระอุโบสถ จำนวน 9 ตัว
8.ร่วมเป็นเจ้าภาพภาพพุทธประวัติบนเพดานพระอุโบสถ จำนวน 20 รูป เป็นอย่างน้อย
9.ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อสายไฟ หรือสีทาโบสถ สำหรับ ต่อเเละทาสีในพระอุโบสถ

*-สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพตามเจตนาในการร่วมบุญได้ในข้อรายการต่างๆ ตามเจตนากุศลที่สามารถ
หรือจะร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือบุคคลด้วยการประสงค์ร่วมถวายกองทุนในการร่วมกองบุญ
ในการสร้างพระอุโบสถหลังนี้ได้ จำนวน 1 กองทุน ไม่จำกัดจำนวน เเล้วติดต่อถวายที่หลวงพ่อ
โดยตรงจะได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับท่าน-*ด้วยการดำหริของหลวงพ่อพระครูสังวร ได้เป็นพระนักเผยเเผ่ธรรม ในต่างจังหวัด จึงมุมาน่ะที่จะสร้างวัดให้เป็นสถานที่พัฒนาจิตของคนในตำบล อันเป็นการเผยเเผ่เเละสร้างคนดีเข้าสู่สังคมได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นจึงริเริ่มที่จะสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เเต่ยังไม่เเล้วเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นจึงขอเชิญสาธุชนผู้ฝักใฝ่ในการสร้างบารมีธรรมทุกท่านร่วมบุญกับหลวงพ่อพระครูสังวร ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพบุญในส่วนต่างๆได้ดังนี้ คือ


 (ร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม บรรจุได้ 200 คน ฝากความดีงามไว้ในพระศาสนา ) 


1. ร่วมซื้อพัดลม จำนวน 30 ตัวติดศาลาปฏิบัติธรรม
2.ร่วมทำฐานพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม
3.ร่วมติดกระจกในศาลาปฏิบัติธรรม
4.ร่วมซื้ออาสนะนั่งสมาธิจำนวน 200 ผืน
5.ร่วมสร้างห้องน้ำ จำนวน 100 ห้อง
6.ร่วมสร้างกุฏิพระกรรมฐานจำนวน 10 ห้อง (สำหรับพระภิกษุที่เข้าฝึกกรรมฐาน)

-*สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพตามเจตนาในการร่วมบุญได้ในข้อรายการต่างๆ ตามเจตนากุศลที่สามารถ
หรือจะร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือบุคคลด้วยการประสงค์ร่วมถวายกองทุนในการร่วมกองบุญในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนี้ได้ จำนวน 1 กองทุน ไม่จำกัดจำนวน เเล้วติดต่อถวายที่หลวงพ่อโดยตรง จะได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับท่าน-*

 โครงการปฏิบัติธรรมของวัดถนนน้อย 
เดือน มิถุนายน นี้
((( ครั้งหนึ่งได้ร่วมสร้างบุญด้วยการสร้างสถานที่สร้างพระ--พระอุโบสถ))))
(((ครั้งหนึ่งได้สนุบสนุนงานเผยเเผ่ธรรม--สถานที่ปฏิบัติธรรม)))
(((ครั้งหนึ่งได้สือสานงานเผยเเผ่ กับพระต่างจังหวัด--เป็นผู้อุปถัมป์งานของพระต่างจังหวัดบ้าง)))
...........หวังไว้ว่าอานิสงส์ที่จะพึงเกิดมีเเก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะร่วมสร้างกองทุนบุญนี้จง สนองให้ท่านทั้งหลานจงประสพเเต่สิ่งอันพึงปรารถณาทุกสิ่งทุกประการโดยถ้วนหน้ากันทุกคนท่านท่านเทอญ ...สาธุ


 กำหนดงานฝังลูกนิมิต วัดถนนน้อย  
ป้าย เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2555ผู้ประสงค์ร่วมโอนเงินผ่านธนาคาร ได้ที่

ธนาคาร................... กรุงไทย
สาขา.......................คลองขลุง
เเบบ........................ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี...........621-1-333-53-6
ชื่อบัญชี....................พระครูสังวรวัชรธรรม

ประสงค์ร่วมโอนเเล้วกรุณาช่วยโทรเเจ้ง หลวงพ่อพระครูด้วยน่ะ....หลวงพ่อท่านจะได้ให้พรเพื่อเป็นศิริมงคลเเก่ตัวเองเเละครอบครัว


 สนใจร่วมบุญกับหลวงพ่อพระครูสังวรวัชรธรรม(เจ้าอาวาสวัดถนนน้อย) 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  
ศูนย์ประสานงานโครงการสร้าง(ศูนย์กลางการพัฒนาจิตในตำบล)
พระครูสังวรวัชรธรรม 087-198-4350
e-mail สอบถามเพิ่มเติม lamphongdhamma@hotmail.com


 <<<<<<ดูรูปภาพสถานที่ประชาสัมพันธ์บุญ ได้ด้านล่าง>>>>>>>
( วัดถนนน้อย ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำเเพงเพชร )


ที่มา : ร่วมสนับสนุนงานเผยเเผ่ธรรม กับหลวงพ่อพระครู ต่างจังหวัด (พระดีเเต่ไม่ดัง)


บริเวณภายในพระอุโบสถ เเละศาลาปฏิบัติธรรมที่กำลังปรับปรุงอาคารอยู่ ขณะนี้พระอุโบสถยังต้องการเจ้าภาพ อีก 4 บาน สุดท้าย


ทางขึ้นพระอุโบสถ ทั้งสองด้าน ยังขาดเจ้าภาพ ปั่นพญานาค เเละสิงห์ อย่างล่ะ 4 ตัว
พระประธานในพระอุโบสถมีเเต่โคมไฟใหญ่ ภายในอาคารยังไม่มี
ผู้ใดมีศรัทธาก็สามารถจองเป็นเจ้าภาพได้ รับจำนวน 2 ตัว


ขาดพญานาค เเละสิงห์ อย่างล่ะ 4 ตัว


พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ท่ียังไม่ได้บูรณะให้สวยงาม

ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา เเละปรารถนาในการสร้างบารมีทาน กับหลวงพ่อครูสังวร ก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้ตามกำลังทรัพย์ศรัทธา


ท่านผู้ลงประกาศ ไม่ขอเบอร์บัญชี ของ วัด มาลงไว้เลยละครับ ท่าน จะได้ รวดเร็ว ในการร่วมบุญครับ กรณี หากมี ผู้ สนใจ จะร่วมบุญ สัก 100 คน ละครับ ท่าน ต้องโทรไปหาหรือถามเบอร์บัญชี ตั้ง 100 สาย เหรอครับท่าน

หากท่านมี เบอร์บัญชี วัด หรือ เบอรบัญชี ที่ สามารถ ร่วมบุญได้ ลงไว้เถอะครับ

ขอให้บุญบังเกิดแด่ท่านนะครับได้ลงบัญชี ธนาคารตามที่สาธุชนได้เเจ้งไว้เเล้วน่ะ ขอคุณที่เเจ้งน่ะ ขอให้เจริญ เจริญน่ะ สาธุ


  3,488 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย