ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ เนื่องในงานอัญเชิญพระประธานอุโบสถวัดหนองบัวน้อย

 thongyodrak    26 ก.ย. 2564

ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ เนื่องในงานอัญเชิญพระประธานอุโบสถวัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


ที่มา : 162 หมู่ 11 วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


อุโบสถ


อุโบสถ


อุโบสถ


อุโบสถ ณ ปัจจุบัน


ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่.....


  3,371 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย