บุญถวายหลอดไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าในอุโบสถ

 jirawat93    6 มิ.ย. 2564

💡#วัดสว่าง_ใจสว่าง 💡
เข้าพรรษา ทำบุญสุขใจ เปลี่ยนจากเทียนไข เป็นไฟฟ้า
#ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพหลอดไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอุโบสถ
วัดแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
ด้วยทางวัดได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณอุโบสถในส่วนของโครงสร้างหลังคาและตัวอาคาร ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว ประมาณ 60 % ปัจจุบันยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อใชเประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจ สืบไป
#ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญ
🔆กองบุญหลอด LED 👉 108 กองบุญๆ ละ 5️⃣9️⃣9️⃣
🟠กองบุญโคมLED 👉 12 กองบุญๆ ละ 9️⃣9️⃣9️⃣
🟣กองบุญถวายลำโพง 👉 59 กองบุญๆ ละ 8️⃣8️⃣8️⃣
✳หรือร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา✳
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
💠ร่วมทำบุญได้ที่
#ธนาคารออมสิน สาขาร้องกวาง
0202 6722 4648
ชื่อบัญชี วัดแม่ทราย (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)
💠 ติดต่อสอบถาม/ขอรับใบอนุโมทนาบัตร
พระอาจารย์จิราวัฒน์ 📞080 949 5493
💬 เพจ วัดแม่ทราย 🆔️ line : punyoowat88
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
#อานิสงส์การถวายไฟฟ้า หลอดไฟ แสงสว่าง
1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง
2. เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ
3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์
4. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)
5. มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน
6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต
7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฎิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชชาทั้งทางโลกและทางธรรม
8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุคติ
9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
#หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี เล่าถึงเรื่องราว อานิสงส์การถวายเทียนหรือหลอดไฟในวันเข้าพรรษาว่า "การถวายเทียนเข้าพรรษา หรือว่า ถวายกระแสไฟในพระพุทธ-ศาสนา เหมือนกัน อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมาก ถ้าบรรลุมรรคผล จะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพจักขุญาณ อย่างพระอนุรุทธ"
ท่านได้ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมา ถวายพระประทีปโคมไฟวัดไหนมืดชอบถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติสุดท้าย เมื่อเป็น พระอรหันต์วิชชาสาม ท่านสามารถมี ทิพจักขุญาณสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด แม้แต่ พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ยังสู้ไม่ได้ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  5,396 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย