บอกบุญงานสร้างเจดีย์

 ชัยกมล    8 ก.พ. 2564

เชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)

เนื่องจาก ทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม (ม่อนเปรต) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน ณ สถานที่ตั้งที่พักสงฆ์แห่งนี้เคยมีเจดีย์ (พระธาตุ) อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้นานมาแล้ว และได้ผุพังไปตามกาลเวลา คงเหลือซากอิฐเก่าที่ผุพังกระจัดกระจายอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้

ทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม (ม่อนเปรต) และคณะศรัทธาได้ทำการสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)ขึ้น และได้ทำการยกเสาเอกเจดีย์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างนี้กำลังลงเสา และคานงานโครงสร้างของเจดีย์ แต่ทางที่พักสงฆ์ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก

จึงขอเรียนเชิญ และบอกบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)ในครั้งนี้ เพื่อสร้างบารมีให้แก่ตัวเอง และครอบครัว เพื่อให้การสร้างเจดีย์นี้แล้วเสร็จ ท่านสามารถติดต่อร่วมบุญโดย
⁃ เป็นเจ้าภาพปูนเทคาน กองทุนละ 99 บาท
- เป็นเจ้าภาพกองทุนสมทบ ซื้อเหล็กงานโครงสร้าง กองทุนละ 199 บาท

- เป็นเจ้าภาพกองทุนสมทบซื้อ ปูน หิน ทราย / ค่ามือช่าง กองทุนละ 299 บาท

- เป็นเจ้าภาพปูน ครึ่งคิว กองทุนละ 999 บาท

⁃ เป็นเจ้าภาพปูน 1 คิว กองทุนละ 1,999 บาท

- หรือจะสมทบทุนตามจิตศรัทธา

ญาติโยมท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพจัดผ้าป่า หรือกฐิน มาถวายทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม สามารถติดต่อมาได้ หรือจะเป็นสะพานบุญบอกบุญ แชร์บุญต่อก็ได้

หากญาติโยมท่านใดปรารถนาที่จะร่วมสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)ในครั้งนี้ ขอให้ติดต่อมาได้ที่

พระวิมล อนุตฺตโร 098-0020007
หรือสมทบทุนผ่านธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี อาศรมม่อนเปรต 020130964594
( ท่านสามารถทำบุญโดยเป็นสะพานบุญ บอกบุญต่อ หรือแชร์บุญต่อไปก็ได้ ) https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,605 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย