แผ่เมตตาจิตให้เข้าถึงธรรม

 chai-aroon  

@ ขอแผ่บุญ บารมี ในกุศล
ขอทุกคน ที่ป่วยอยู่ ให้จางหาย
ขอทุกคน จงมีสุข ก่อนวางวาย
ในภพนี้ ขอทุกคน เข้าถึงธรรม
@ แสงแห่งธรรม เมื่อเข้าถึง เกิดปัญญา
อย่ารอช้า ปฏิบัติ หายสงสัย
ปัญญานี้ ใช่ความรู้ ที่มากมาย
สิ้นสงสัย ในไตรลักษณ์ ประจักษ์จริง.
ต.เตชปญฺโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,012


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย