ขอเชิญร่วมทำบุญปูกระเบื้องลานลานเจดีย์

 watbk    4 ส.ค. 2563

การ่วมบุญ
ปูกระเบื้อง 538 ตารางเมตร ละ 500 บาท = 267,500 บาท
เทถนนขึ้นเจดีย์ 88 เมตร ละ 500 บาท = 44,000 บาท
ใช้ปูน 300 ถุง ละ 140 บาท = 42,000 บาท
หิน 3 เที่ยว ละ 4,500 บาท = 13,500 บาท
ทราย 7 เที่ยว ละ 3,500 บาท = 24,500 บาท
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
ติดต่อสอบถามหรือร่วมบุญได้ที่ โทร. 081-2884119 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,792 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย