ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ สร้างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา) จำนวน 10หลัง หลังล่ะ 40,000 บาท **ติดชื่อให้หน้ากุฏิ**#ขาดเจ้าภาพอีก8หลัง (อานิสงส์ชีวิตไม่ขาดแคลนที่พักอาศัย.ชีวิตร่มเย็น) เพื่อเป็นที่พักจำพรรษา ของพระกรรมฐาน ป้องกันเเดด,ลม,ฝน,แมลง,สัตว์ร้าย,ร้อน,หน

 ตะวันธรรม    25 ก.ค. 2563

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ
สร้างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา)
จำนวน 10หลัง หลังล่ะ 40,000 บาท
**ติดชื่อให้หน้ากุฏิ**#ขาดเจ้าภาพอีก8หลัง
(อานิสงส์ชีวิตไม่ขาดแคลนที่พักอาศัย.ชีวิตร่มเย็น)
เพื่อเป็นที่พักจำพรรษา ของพระกรรมฐาน
ป้องกันเเดด,ลม,ฝน,แมลง,สัตว์ร้าย,ร้อน,หนาว
#สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051
หรือทำบุญตามกำลัง กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#เนื่องจาก สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธภาวนา"
อ.บ่อไร่ จ.ตราด ขาดเเคลนที่พักอาศัย สำหรับพระกรรมฐาน
ที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมในขณะนี้
จึงดำริที่จะสร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา)

#เพื่อวัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระกรรมฐาน
2.เพื่อป้องกันอันตรายจาก ลมเเดด ฝน เเมลง สัตว์ต่างๆ
3.เพื่อรองรับการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดปี
เป็นต้น

#อานิสงส์การสร้างกุฏิกรรมฐาน
1.ผู้ร่วมสร้างย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลของผู้พักอาศัย
2.ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุข
3.สร้างเหตุปัจจัยในการสนับสนุนการเข้าถึงธรรม
4.มีความมั่นคง ถาวรในการดำเนินชีวิต เป็นต้น

#สามารถร่วมทำบุญ ได้ดังนี้
1.จองเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้าง 1หลัง (หลังล่ะ 40,000 บาท)
2.จองเจ้าภาพ 1 กองทุน (5,000บาท)
(รวบรวม 8กอง) สร้าง1หลัง
รับเจ้าภาพ แค่160 กองเท่านั้น
3.ทำบุญตามกำลัง (ไม่เจาะจง)
4.ถ้าสร้างห้องน้ำเพิ่มด้านหลัง ห้องล่ะ25,000 บาท
#สถานที่ก่อสร้าง
สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด
#จำนวนการก่อสร้าง
(กำหนดการสร้างเสร็จทั้งหมด)
จำนวน 20 หลัง(ชุดแรกสร้าง10หลัง)
ภายในพรรษา 3เดือน ประจำปี2563นี้

#ลักษณะกุฏิกรรมฐาน
-เป็นไม้เนื้อเเข็ง
#ระยะการก่อสร้าง (หลังจอง)
-ไม่เกิน 1เดือน
#หมายเหตุ
เมื่อสร้างเสร็จ
-ติดชื่อเจ้าภาพหน้ากุฏิ
-สามารถทำพิธีถวายกุฏิกรรมฐานได้

#บัญชีทำบุญ
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#สอบถามเพิ่มเติม
โทร/ไลน์ 0822205051
www.dhammadee.com

#กำหนดการส่งกุฏิ ชุดแรก
ก่อนเข้าพรรษา 2563
#รายชื่อเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน(จ.ตราด) จำนวน20หลัง (จองหลังล่ะ 40,000บาท) ดังนี้
1.พระอาจารย์ศุภชัย ภูริญาโณ (จอง1หลัง)
2.มีคนจองแล้ว รอระบุชื่อ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
#เจ้าภาพสมทบ1กองทุน(5,000บาท)
รับ160กอง รายชื่อเจ้าภาพ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.-260.
#รายชื่อตกหล่นแจ้งที่ไลน์ 0822205051
ขอการขาดแคลนที่พักอาศัยจงอย่ามีแก่ทุกๆเจ้าภาพ
ขอความร่มเย็นเป็นสุข ความมั่นคงถาวรในชีวิตจงบังเกิดแก่เจ้าภาพ
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ
สร้างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา)
จำนวน 10หลัง หลังล่ะ 40,000 บาท
**ติดชื่อให้หน้ากุฏิ**#ขาดเจ้าภาพอีก8หลัง
(อานิสงส์ชีวิตไม่ขาดแคลนที่พักอาศัย.ชีวิตร่มเย็น)
เพื่อเป็นที่พักจำพรรษา ของพระกรรมฐาน
ป้องกันเเดด,ลม,ฝน,แมลง,สัตว์ร้าย,ร้อน,หนาว
#สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051
หรือทำบุญตามกำลัง กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย


เป็นสถานที่ฝึกอบรมกรรมฐานตลอดปี


#เพื่อวัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระกรรมฐาน
2.เพื่อป้องกันอันตรายจาก ลมเเดด ฝน เเมลง สัตว์ต่างๆ
3.เพื่อรองรับการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดปี
เป็นต้น


#สามารถร่วมทำบุญ ได้ดังนี้
1.จองเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้าง 1หลัง (หลังล่ะ 40,000 บาท)
2.จองเจ้าภาพ 1 กองทุน (5,000บาท)
(รวบรวม 8กอง) สร้าง1หลัง
รับเจ้าภาพ แค่160 กองเท่านั้น
3.ทำบุญตามกำลัง (ไม่เจาะจง)
4.ถ้าสร้างห้องน้ำเพิ่มด้านหลัง ห้องล่ะ25,000 บาท
#สถานที่ก่อสร้าง
สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด
#จำนวนการก่อสร้าง
(กำหนดการสร้างเสร็จทั้งหมด)
จำนวน 20 หลัง(ชุดแรกสร้าง10หลัง)
ภายในพรรษา 3เดือน ประจำปี2563นี้


ติดชื่อให้เจ้าภาพ


  3,417 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย