วัดเขาสาป จ.ระยอง ขอรับบริจาคเสื้อผ้า เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ขายาว สำหรับให้สามเณร ม.๖ ที่กำลังสึกเพื่อไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

 Webmaster  

ขอรับบริจาคเสื้อผ้า เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ขายาว สำหรับให้สามเณร ม.๖ ที่กำลังสึกเพื่อไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

สามเณรวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) เป็นโรงเรียนวัดที่รับเด็กยากจน เด็กม้ง เด็กกระเหรี่ยง และเด็กชายขอบมาเรียน

ปีนี้มาสามเณร ม.๖ จะต้องสึกไปเรียนต่อจึงขอรับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วเพื่อส่งต่อให้สามเณร

มีสามเณรไปศึกษามหาวิทยาลัยหลายคน ดังรายชื่อ TCAS63 ปีนี้ครับ


ร่วมบริจาค ส่งมาที่ :

วัดสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป)

เลขที่ 108/4 หมู่ 1 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160

เบอร์โทรวัด : 038 651 493

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : วัดเขาสาป

4,246


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย