ขอโอกาส...บอกบุญใหญ่สร้างอุโบสถ เนื่องในงานพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถวัดหนองบัวน้อย...อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 thongyodrak    28 ก.พ. 2563

งานพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ
ณ วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
(วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันเสาร์ ๕ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕)
องค์พระประธาน คือ พระพุทธชินราช (หน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้ว) พระโมคคัลลา, พระสารีบุตร, ยักษ์และมาร (ซุ้มเรือนแก้ว ๕๐,๐๐๐ บาท) แบบพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ใช้เฉพาะทองเหลืองและทองคำแท้เท่านั้น
*********************
“บังเกิดรัตนมงคล ๓ ประการ คือ”
- ๑) มีพระพุทธเกิดขึ้น...คือ พิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช (เผาหุ่นวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓)
- ๒) มีพระธรรมเกิดขึ้น...คือ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ๕ วัน (เริ่มวันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓)
- ๓) มีพระสงฆ์เกิดขึ้น...คือ จัดอุปสมบทหมู่ ๙ วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (อุปสมบทวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓)
“ส่งเอกสารการบวช...สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน”
“ภายในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓”
*********************************
“เปิดโอกาสให้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมมีส่วนแห่งบุญดังต่อไปนี้”
- เจริญพรเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านร่วม “บวชเนกขัมมะ” ทำวัตรสวดมนต์-ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐานสี่ สร้างบารมีให้กับตนเอง ในงานพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล
- ร่วมสร้างเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา จองเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระใหม่ รูปละ ๓,๙๙๙ บาท
- ร่วมบูชาทองหล่อพระประธาน - แท่งใหญ่ ๙๙๙ บาท, แท่งเล็ก ๑๙๙ บาท, แผ่นดวง ๙๙ บาท
- แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร หรือน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม ในช่วงระยะเวลาปฏิบัติธรรม
*********************
***(สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดงาน โทร : 081-9778918 / 099-4719922 หรือร่วมสะสมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่...บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชีวัดหนองบัวน้อย (สร้างอุโบสถ) เลขที่บัญชี 1351543505 )***
*******************
...จากปณิธานที่ตั้งมั่นและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวบ้านหนองบัวน้อย คณะกรรมการวัด และผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน...พร้อมปฏิปทาอันดีงาม ของพระเดชพระคุณพระครูปทุมสราภิบาล เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย ผู้เป็นเสาหลักให้กับญาติโยมชาวบ้าน...
...จึงขอเจริญพรอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้...
*******************
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


พระประธานอุโบสถวัดหนองบัวน้อย หน้าตักกว้าง 89 นิ้ว


• ปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เราเคยมีและจะพึงมี ...อดีตเป็นเพียงความทรงจำที่เกิดขึ้นดับไปในปัจจุบันขณะ

• บทสวดมนต์ฉบับหลวงพ่อจรัญ

• มิตรแท้ (กาฬกัณณิชาดก)

• กระรอกเจาะมะพร้าว

• วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

• ธรรมยามเช้า .. รับพระพิรุณ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย