ขอเชิญท่านและครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตัก 30 นิ้ว พร้อมเครื่องประกอบต่างๆ

 hs1fdw    17 พ.ค. 2563

ขอเชิญท่านและครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตัก 30 นิ้ว พร้อมเครื่องประกอบต่างๆ ดังนี้
1. พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 1 องค์
2. โต๊ะหมู่บูชาชุด 9 พร้อมเครื่องประกอบ จำนวน 1 ชุด
3. ตาลปัตร พร้อมขาตั้ง จำนวน 9 ชุด
4. อาสนะ จำนวน 9 ตัว
5. ตู้พระธรรม พร้อมโต๊ะ จำนวน 1 ชุด
6. โลงเย็น จำนวน 1 โลง

ซึ่งจะนำไปใช้ ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดพระบรมธาตุเจดีย์ราม พระอารามหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ดังนั้นนางสุวรรณ พูลผล จึงขอเป็นสะพานบุญ บอกบุญมายังท่าน และครอบครัวผู้มีจิตศรัทธา และผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา เผื่อชาติหน้าจะได้เกิดมามีความพร้อมทุกอย่าง ทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติ และพร้อมกันนี้ขอให้ทุกท่าน ทุกครอบครัวที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ จงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนา และขอให้รวยๆ ยิ่งขึ้นไปเทอญ

ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวรรณ พูลผล โทร. 09-5307-5678 หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ชื่อบัญชีนางสุวรรณ พูลผล เลขที่ 620-0-93960-8

"หมายเหตุ" กำหนดการจะทำการถวายเมื่อพ้นจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และจะแจ้งมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241573650263309&id=100032320278366
คุณสุวรรณ พูลผล โทร. 09-5307-5678 ร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ชื่อบัญชีนางสุวรรณ พูลผล เลขที่ 620-0-93960-8


อาสนะใหม่ 9 ชุด


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่คุณสุวรรณ พูลผล โทร. 09-5307-5678
ร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อบัญชีนางสุวรรณ พูลผล เลขที่ 620-0-93960-8


  3,482 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย