ขอเชิญร่วมงานฉลองสมโภชน์และสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

 jete2010    27 เม.ย. 2554

ขอเชิญร่วมงานฉลองสมโภชน์และสักการบูชา
พระบรมสารีริกธาตุ
ที่อัญเชิญมาจากประเทศบังคลาเทศ
เพื่อมาประดิษฐาน ณ พระธาตุคูณคำธรรมเจดีย์
วัดป่าคูณคำวิปัสสนา
บ้านกลาง ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

กำหนดการ
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
- เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ โดยขบวนช้าง ๑๐ เชือก และร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์เป็นพุทธบูชา จำนวน ๙ คืน ๑๐ วัน

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (วันวิสาขบูชา)
- พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
- ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่ พระภิกษุสงฆ์


********************************
วัดป่าคูณคำวิปัสสนา
บ้านกลาง ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
อนุโมทนา


• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ๕๕.ปางประทานพร ( นั่ง )

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• 01-008 น้อมจิตสู่โพชฌงค์ ๗ อสุภกรรมฐาน-อาการ ๓๒-ฟังธรรมพร้อมปฏิบัติ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

• ธรรมะดับได้ด้วยใคร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย