ภาพพระบรมสารีริกธาตุ ที่ควรบูชาอย่างสูง
 puthakun   20 มิ.ย. 2554

www.puthakun.org
พระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญไปจากวัดพระแก้ว ไปยังมณฑลพิธี ณ กองพันทหารราบที่ ๑๑ บางเขน
เนื่องในวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา 2554ที่มา : เข้าชมภาพกิจกรรมได้ที่เวปไซด์ชมรมพุทธคุณ


 เปิดอ่านหน้านี้  3445 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย