ตักบาตรสันป่าตอง พระ1,000 รูป

 DMCnews    15 พ.ค. 2555

โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
ตักบาตรพระ 1,000 รูป
ในวันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555
เวลา 06.00 น.
ณ ถนนเชียงใหม่-ฮอด
หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

ตักบาตรพระ 1,000 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทำบุญใหญ่เพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 06.00 น. ณ ถนนเชียงใหม่-ฮอด บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
กำหนดการตักบาตรพระ
05.30 น. ต้อนรับคระสงฆ์ ถวายภัตตาหาร
06.00 น. คณะสงฆ์พร้อมกัน ณ ศูนย์กลางพิธี
06.30 น. ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
06.45 น. พิธีตักบาตร
07.00 น. คณะสงฆ์แปรแถวรับบินฑบาตร

08.30 น. เสร็จพิธี

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการเข้าร่วมพิธีตักบาตร
- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อสีขาว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานโครงการตักบาตรพระ 1,000 รูป ประจำอำเภอ สันป่าตอง โทร. 084-080-3275
ศูนย์ประสานงานโครงการตักบาตรพระ 1,000 รูป ประจำอำเภอ แม่วาง โทร. 089-495-9153
ศูนย์ประสานงานโครงการตักบาตรพระ 1,000 รูป ประจำอำเภอ หางดง โทร. 087-324-0321

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,596 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย