บูรณะพระบรมธาตุเจดีย์แท่นคำ

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    8 พ.ค. 2562

📣📣📣
ประกาศงานบุญบูรณพระบรมธาตุเจดีย์แท่นคำ
📣📣📣ปิดทองยอดฉัตรพระธาตุเจดีย์
☀️ด้วย วัดพระธาตุแท่นคำแห่งนี้เป็นพุทธสถานเก่าแก่ของเมืองลี้เดิมในอดีตกาล หลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงษาฯ องค์ประธานสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ปัจจุบัน "แต่เดิมพระธาตุนี้เป็นสีขาว หลวงปู่ท่านกำหนดเช่นนั้น ด้วยว่าเป็นพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระนลาฏ (กระดูกหน้าผาก) พระอุระธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯอันพระมหากัสสปเถระเจ้านำมาประดิษฐานไว้บนแท่น(ทอง)คำแห่งนี้"
#ทุสสเจดีย์

วัดพระธาตุแท่นคำ กำหนดการปิดทองยอดฉัตร บูรณองค์พระธาตุให้เป็นสีขาวมุกดังเดิม
วันที่ ๖ พ.ค.ถึงวันที่ ๖ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๖๒
โดยเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ กองบุญละ ๑,๙๙๙ บาท จำนวน ๑๙๙ กองบุญ และถวายบูรณตามกำลังศรัทธา ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบูรณพระบรมธาตุเจดีย์แท่นคำ ได้ที่
🔔
ธนาคารกรุงไทย สาขาลี้
ชื่อบัญชี "บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ"
เลขที่ บัญชี 988 5 58432 3
🔔
วัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้ทุกท่านได้
กรุณาแจ้งใต้ post รายละเอียด @ line ด้วยเบอร์โทร.0935155818
ขอเจริญพร
พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแท่นคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เชิญร่วมบูรณปิดทองยอดฉัตรประธาน พระบรมธาตุเจดีย์แท่นคำ


เชิญร่วมบูรณปิดทองยอดฉัตรประธาน พระบรมธาตุเจดีย์แท่นคำ


  3,316 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย