เชิญร่วมสร้างบุญบารมี เป็นเจ้าภาพเทพบุตร เทพธิดา

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    2 ก.ค. 2561

🕭เทวตานุสสติ🕭
เชิญเป็นเจ้าภาพเทพบุตร เทพธิดา รักษาองค์พระบรมธาตุเจดีย์แท่นคำ องค์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระนลาฏ พระอุระ อันพระมหากัสสปเถระเจ้าอัญเชิญมาไว้เป็นที่สักการะบูชาในเวียงโบราณแห่งนี้

🌻เป็นเจ้าภาพสร้างถวายวัดพระธาตุแท่นคำได้ที่
๑.พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามทีวีเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 505 7 05961 9

๒.ธนาคารกรุงไทย สาขา ลี้
ชื่อบัญชี “บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ”
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3

🌻ขออำนวยพร อนุโมทนาบุญทานนี้ ให้ทุกท่านเป็นผู้มีความสุขสงบร่มเย็น สมบูรณ์ด้วยธนสารสมบัติ มนุษยสมบัติ ตลอดถึงเข้าสู่ความสว่างสงบในกาลข้างหน้าด้วยเทอญ....ขอเจริญพร
☺พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล
รก.เจ้าอาวาสวัดแท่นคำ
ผช.เลข.จอ.ลี้ จ.ลำพูน
โทร.093 5155818 (line)
ท่านผู้ประสงค์ใบอนุโมทนาบัตร แจ้งใน Inbox หรือ Line
🏡🏡🏡
*ชุดนี้ แจ้งความจำนงค์เป็นเจ้าภาพได้ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
**เจ้าภาพทุกท่านได้จารึกชื่อที่ฐานเทพบุตร เทพธิดาของตน ทุกองค์ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,593 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย