125 ปี งานอัฎฐมีบูชา แห่งเดียวในภาคกลาง

 hotpeng     3 มิ.ย. 2561

วันอัฎฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธศรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลัง เสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน ) ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ของไทย.
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงาน "125ปีอัฎฐมีบูชา "ระหว่างวันที่ 5-6มิถุนายน 2561 นี้ ณ. วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม
โดยทาง จังหวัด นครปฐม ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด และ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี กำหนด จัดงานบุญประเพณี ซึ่งนับเป็นเพียง 1 ใน 2 แห่งของประเทศไทย

ซึ่งภายในงาน จะมีการ จัดให้ทำบุญกับพระสงฆ์
เที่ยวชม ขบวนแห่ ที่แสดงถึง เรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ และกิจกรรม อื่นๆอีกมากมาย

ที่มา : สำนักงานจังหวัดนคนปฐม

3,648


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย