-:- สัทธาที่ก่อให้เกิด อินทรีย์ ๕ .. พละ ๕ แห่งโพธิปักขิยธรรม (องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้) -:-

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

๏ เหล่าปุถุชน ก่นทุกข์โศก วิโยคนั่น
ตื่นจากฝัน แล้วประหวั่น พรั่นอกเอ๋ย
มาสู่จริง สัจจะ อย่าละเลย
ทุกสิ่งเผย ให้เห็นจริง ทิ้งแคลงคลอน

๏ หมุดสัทธา ที่ปักลง ตรงที่ใด
ระวังไซร้ อย่าสะท้าน พาลจะถอน
หมุดสัทธา ที่ปักไว้ ไม่สั่นคลอน
ต้องปักลง ตรงคำสอน ของศาสดาเจริญในธรรม เจ้าค่ะ

6,053


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย