ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 0982925619    27 ม.ค. 2561

เนื่องด้วยวัดสามัคคีวราราม บ้านหนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ได้ทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาทางเข้าวัดผิวเดิมเป็นดินแดงและฤดูฝนทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อในการเดินทางมาทำบุญที่วัดและน้ำท่วมขังบ่อย จึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างถนนแต่ทางวัดยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อยกระดับถนนและผิวทางให้มีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ที่เดินทางมาทำบุญ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคต จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนั้นทางวัด
จึงขอบอกบุญมายังท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระกรวิชญ์ โยธี สาขาสว่างแดนดิน บัญชีเลขที่ ๔๔๐-๐-๕๕๑๖๕-๒

พระปลัดกรวิชญ์ มหาปคุโณ ๐๙๘ – ๒๙๒๕๖๑๙  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดสามัคคีวราราม บ้านหนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• บอกบุญ

• คนข้างหน้า

• บทสวดจักรพรรดิ 1 ชั่วโมง หลวงตาม้านำสวด แผ่บุญเต็มๆ จิตเบาไว #สวดจักรพรรดิ

• สมเหตุสมผล ทุกคนต้องโดน

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย