#เปิดกองบุญด่วนซื้อรถตู้คันใหม่ถวายเป็นยานพาหนะแด่เมืองโบราณวัดเวียงเชียงรุ้ง

 Nawapol19    14 ม.ค. 2561


#เปิดกองบุญด่วนซื้อรถตู้คันใหม่ถวายเป็นยานพาหนะแด่เมืองโบราณวัดเวียงเชียงรุ้ง ครบรอบ38ปี ตั้งวัดระยะทางห่างจากถนนใหญ่1.5กม มีความลำบากในการเดินทาง และนำคณะศรัทธาญาติโยมไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือไปทำบุญสถานที่ไกลๆรถคันเก่ามีสภาพอย่างที่เห็น จึงขอบอกบุญไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อช่วยเหลือ สิ่งที่คาดแคลนและเพื่อได้นำพาคณะศรัทธาคนเฒ่าคนแก่ทุกท่านทุกคน สืบสานสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญและสืบต่อไปให้ยาวนาน #ร่วมซื้อยานพาหนะได้ที่เลขบัญชี 020205452566 ธนาคารออมสิน สาขาเวียงเชียงรุ้ง ท่านใดร่วมทำบุญขอให้ท่านเเจ้งมายังเพจด้วยน่ะ🙏🏻
ขอเชิญทุกท่านร่วมกันตามกำลัง ประโยชน์แด่ส่วนรวมแด่พุทธศาสนา
ท่านสามารถมาเยี่ยมชมวัดได้ที่ บ้านห้วยเคียน หมู่10 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สามารถมาเป็นคณะและปฎิบัติธรรมได้ตามความสดวกของทุกท่านทุกคน https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• พระทำวัตรสวดมนต์ เช้า แปล สวนโมกขพลาราม

• กรรมดีและกรรมชั่ว

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• ความฝัน ๕ เรื่องของพระบรมโพธิสัตว์

• ๖๒.ปางแสดงโอฬาริกนิมิต

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย