ขอเชิญชวนร่วมบุญกันทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับโยม กุฏิสงฆ์จะได้สร้างสำเร็จเสร็จสิ้น

 pwer0079  


ที่มา : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003624754272

3,731


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย