ต้องการเจ้าภาพด่วน

 ปัญญาสิริภิกขุ    11 ก.ค. 2556

ยังขาดทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมเสนาสนะสงฆ์อาศรมบ้านม้งเก้าหลัง จังหวัดเชียงรายอีกมาก
อยากร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ กรุณาสอบถามข้อมูลได้ที่ 082-2532867 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
กุฏิเก่าที่กำลังต้องการซ่อมแซมด่วน เพราะจะได้ใช้จำวัดได้ในช่วงจำพรรษานี้
มีใบอนุโมทนาบัตรออกให้ด้วย


• ฝึกใจให้สงบคลายความกังวล | นำนั่งสมาธิ

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่26 - ชำระล้างจิตใจกันบ้างไหม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• คำสอนหลวงพ่อ

• ลักษณะแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่99 - จิตเกิดทีละดวงรู้ทีละอารมณ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• "หลักของกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย