ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานวันไหว้ครู บูรพาจารย์ ครอบเศียรครู และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

 sangkaew     1 พ.ค. 2554

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานวันไหว้ครู บูรพาจารย์ ครอบเศียรครู และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโดยครูบาเจ้าอริยชาติ อริยจิตฺโต เพื่อสมทบทุนปิดทององค์พระครูบาเจ้าศรีวิชัยหน้าตัก 9 เมตร สูง 12 เมตร องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างศาลารอบฐานครูบาศรีวิชัย ปรับภูมิทัศน์รอบองค์ครูบาศรีวิชัย และสร้างถาวรวัตถุภายในวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยในวันเดียวกันนี้ทางวัดได้มีการจัดพิธีวันไหว้ครู บูรพาจารย์ และครอบเศียรครู ร่วมด้วย เพื่อหนุนดวงชะตา เพิ่มมหาอำนาจ เสริมบารมี เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ โดยทุกท่านจะได้รับวัตถุมงคลเมตตามหานิยมเป็นล็อตเก็ตครูบาอริยชาติ เป็นที่ระลึกในวันงานดังกล่าว

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6)
ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย > >
โทร. 085-614-3764,081-034-4309 แฟ็กซ์ . 053-163-302 > >
เว็บไซต์: www.watsangkaew.com อีเมล์: watsangkaew@hotmail.com

ที่มา : www.watsangkaew.com

3,634


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย