ต้องการหาเจ้าภาพผู้ใจบุญ ร่วมสร้างขั้นเอวและใบเสมาอุโบสถ ตามกำลังศรัทธา

 somrak    25 ก.พ. 2554อาตมภาพได้เข้ามาดูแลการก่อสร้างอุโบสถวัดประทุมวันตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยได้จัดทำผ้าป่าได้ปัจจัยมาจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอในการก่อสร้าง

ตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง ขั้นเอวและใบเสมารอบอุโบสถ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงนำข่าวการสร้างอุโบสถนี้มาบอกกล่าวให้ท่านที่มีจิตศรัทธาทราบเพื่อให้การช่วยเหลือโดยด่วน เพื่อสร้างฝากไว้ในพระพุทธศาสนาให้เสร็จภายในปี 2554 นี้ (เหลือไม่มากแล้วคุณโยม)

ท่านสามารถช่วยเหลือการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ได้ดังนี้

1.ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา สร้างขั้นเอวและใบเสมา
2.ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพชุ้มใบเสมา 10,000 บาท ทางวัดจะสลักชื่อในฐานซุ้มใบเสมา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว
3. ร่วมเป็นคณะก็ได้ แต่ไม่เกิน 4 ท่าน 10,000 บาท ทางวัดจะสลักชื่อทั้งคณะในฐานซุ้มใบเสมาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี วัดประทุมวัน
บัญชีเลขที่ 331-0-13200-5


กรณีโอนจากต่างประเทศสวิบโค๊ส
KRTHTHBK ทั่วไป
KRTHTHBK007895 สกุลต่างประเทศ

ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ ถึง วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐ หรือแจ้งผ่าน 086-2602702 หรือ [url]somrak43@hotmail.com[/url]

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

รายนามผู้ร่วมบุญสร้างอุโบสถวัดประทุมวัน (เอวรอบอุโบสถและใบเสมา)
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=8

การถวายสังฆทาน ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยการ การถวายวิหารทาน แม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

วิหารทาน ได้แก่การสร้างหรือร่วมสร้าง โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงธรรม ศาลาท่าน้ำ ศาลาที่พักอาศัยคนเดินทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อนึ่งการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือสิ่งที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้จะไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจในพระพุทธศาสนา เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน บ่อน้ำ แท็งก์น้ำ ศาลาป้ายรถยนต์โดยสารประจำทาง สุสาน เมรุเผาศพ ก็ได้บุญมาก ในทำนองเดียวกัน

จากหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 หน้าที่ 14

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ช่างกำลังดำเนินการ แปะลายรอบขั้นเอวอุโบสถ
งบดำเนินการก่อสร้าง 400,000 บาท
(ค่าช่างพร้อมอุปกรณ์)• โพธิสัตว์ฉัททันต์คำกลอน ภาคจบ ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่98 - จิตอยู่กับตัวตลอดเวลา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• บวชเพราะแม่ยาย (กัลยาณธรรมชาดก)

• บทสวดมนต์ จุลลไชยยปกรณ์ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

• "ทำใจรับผลของกรรม ก็ชนะผลของกรรมได้"

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย