วัดป่าสักขอเชิญทำบุญในโอกาศต่าง ๆ

 tanawatt_boy    7 ก.พ. 2554

ขอเชิญร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่รับความเป็นศิริมงคลตั้งแต่ต้นปี
เข้าพิธีสะเดราะห์เคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี เสริมทรัพย์ รับปีใหม่
ณ วัดป่าสัก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี
ท่านใด สนใจจะเป็นเจ้าภาพก่อสร้างอาคารถาวรวัตถุต่าง ๆ

หรือจะถวาย วัสดุครุภัณฑ์ โต๊ะหมู่บูชา ถวายพระไตรปิฎก ธรรมาสน์ พระพุทธรูป เทวรูป พรหม เก้าอี้
พนักพิง และอุปกรณ์ในศาสนพิธี ฯลฯ

ถวายวัดในชนบทที่ขาดแคลน ยังยากจน ยังต้องการอีกมาก
คงจะดีกว่านำไปถวายวัดที่เข้ามีพร้อมแล้ว
และก็ถูกทอดทิ้งไว้ให้เป็นที่อาศัยของแมลงมุม

รับบริจาคหนังสือ ตำราเรียน แบบเรียน
อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน
และอื่น ๆ

ถ้าอยากทำบุญให้ได้บุญ สร้างกุศลให้เป็นมหากุศล
....อย่าลืมนึกถึง....

ท่านพระครูเมธาประยุตต์ (พระอาจารย์สุเมธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสัก และ รองเจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา
โทร... ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕, ๐๘ ๔๔๙๒ ๖๗๙๔.

“พระนักพัฒนา นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ผู้อุทิศทั้งชีวิตให้กับพระพุทธศาสนา”ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีบูชาคุณบิดรมารดา
และทำบุญในเทศกาลสงกรานต์
รายได้สมทบทุนก่อสร้าง “ศาลาการเปรียญหลังใหม่”
ณ วัดป่าสัก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โทร... ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕, ๐๘ ๔๔๙๒ ๖๗๙๔.

กำหนดการ
วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และทุก ๆ ปี
เวลา ๑๕.๓๐ น. ก่อพระเจดีย์ทราย
เวลา ๑๘.๓๙ น. เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์พระเจดีย์ทราย
วันพุธที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และทุก ๆ ปี
เวลา ๐๗.๑๕ น. ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน
ตั้งรูปและอัฐิ แจงรวมญาติ
เวลา ๑๘.๓๙ น. สวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และทุก ๆ ปี
เวลา ๐๗.๑๕ น. ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีแจงรวมญาติ
วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และทุก ๆ ปี
เวลา ๐๗.๑๕ น. ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน
เวลา ๐๘.๓๙ น. ถวายผ้าป่า “บูชาคุณบิดรมารดา”
วันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และทุก ๆ ปี
เวลา ๐๗.๑๕ น. ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน
เวลา ๑๔.๓๐ น. สรงน้ำพระ
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูใหญ่ประจำปี
พระครูเมธาประยุตต์ (พระอาจารย์สุเมธ สุเมโธ)
สมทบทุนก่อสร้าง “ตำหนักเทพมหามงคล”
ณ วัดป่าสัก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โทร... ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕, ๐๘ ๔๔๙๒ ๖๗๙๔.

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๘
เวลา ๐๗.๓๙ น. พิธีบวงสรวง เชิญเทพ และปู่ฤๅษี
พิธีถวายเครื่องสูงบูชาเทพ ถวายเครื่องสังเวย
เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีไหว้ครู รับขันครู ครอบครู
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร
สาธุชน ศิษยานุศิษย์ รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๒.๓๙ น. พิธีสะเดราะห์เคราะห์ ต่อชะตา
เวลา ๑๕.๐๐ น. ถวายผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนในการก่อสร้าง “ตำหนัก
เทพมหามงคล” ครั้งที่ ๑ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กองละ ๒๕๕๔ บาท
และฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
สมทบทุนวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญหลังใหม่
ทอด ณ วัดป่าสัก
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทร. ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕.

เนื่องจากพระเดชพระคุณพระครูเมธาประยุตต์ เจ้าอาวาสวัดป่าสัก พร้อมด้วยคณะ-กรรมการวัดป่าสัก ได้ปรึกษาหารือกันว่า ศาลาการเปรียญหลังเก่านั้นเริ่มชำรุดทรุดโทรมไปมากแล้ว เพราะตอนก่อสร้างนั้นไม่ได้เทคานคอดิน ส่วนไม้ที่ทำเครื่องบนนั้นก็ได้ตากแดดตากฝนอยู่หลายปี กว่าจะมุงหลังคาแล้วเสร็จ ซ้ำปลวกก็ขึ้นกัดกินไม้ไปบ้างแล้ว ฝาผนังและพื้นก็เริ่มร้าวทั่วไปแล้ว และพอถึงฤดูฝน ก็มีฝนรั่วน้ำฝนหยดทั่วทั่งศาลา พระภิกษุสามเณรจะต้องหาถังมารองน้ำที่รั่วลงมาในศาลา เป็นที่เดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ดังนั้น จึงเห็นควรให้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้น เป็นศาลาทรงไทยสุโขทัย ๒ ชั้น เพราะทางวัดจะต้องใช้สำหรับจัดอบรมพระนวกะ อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน จัดค่ายคุณธรรม ปฏิบัติธรรม อบรมพระภิกษุสามเณร จัดประชุมสงฆ์ และจัดการเรียนการสอนนักธรรม – บาลีแก่พระภิกษุสามเณรด้วย อีกทั้งใช้สำหรับต้อนรับคณะศรัทธาที่มาร่วมสร้างบารมีกับทางวัดอีกด้วย ในการนี้ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท)
ในการนี้ ทางวัดจึงขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัท ผู้มีจิตเลื่อมใส มีใจศรัทธา และท่านมหาเศรษฐีผู้มีใจบุญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๓ และเป็นเจ้าภาพรับขันกัณฑ์เทศน์มหาชาติฯ สร้างมหาทานบารมีได้ตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อแล้วเสร็จ
ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๔ และเป็นเจ้าภาพรับขันกัณฑ์เทศน์มหาชาติฯ สร้างมหาทานบารมีได้ตามกำลังศรัทธา สำหรับท่านที่เป็นเจ้าภาพตั้งแต่ ๑ กองขึ้นไป จะได้รับวัตถุมงคลที่ระลึก ทุกเจ้าภาพจะได้รับอนุโมทนาบัตรจากทางวัด
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกปักรักษาให้ท่านทานบดีและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ขอให้เป็นเศรษฐีที่นา เป็นราชาที่ดิน มีที่อยู่ที่กิน ที่ดินที่อาศัย เป็นเศรษฐีมีที่เป็นร้อยเป็นพันไร่ ได้มีวิมานทองเป็นของตนเอง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า จะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ก็ขอจงประสบผลสำเร็จด้วยกันทุกท่าน ทุกประการเทอญ.

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒
เวลา ๐๗.๓๙ น. พิธีบวงสรวงเทพ เทวดา เสื้อวัด
เวลา ๐๙.๓๙ น. เริ่มตั้งองค์กฐินสามัคคี
เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เวลา ๑๗.๓๙ น. เจริญพระพุทธมนต์เปิดงานและฉลององค์กฐิน
เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีสะเดราะห์เคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี
กลางคืนมีมหรสพสมโภช
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๙.๓๙ น. ถวายผ้ากฐินทาน ถวายผ้าป่า
พระสงฆ์อนุโมทนา รับของที่ระลึก เป็นเสร็จพิธีสามารถร่วมบุญสร้างมหาบารมีได้โดย…
๑. ส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ป.ณ. บางระกำ ๖๕๑๔๐ ในนาม “เจ้าอาวาสวัดป่าสัก” หรือ “พระครูเมธาประยุตต์”
๒. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บางระกำ ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “วัดป่าสัก” เลขที่บัญชี ๖๒๔ - ๑ - ๒๕๘๓๘ - ๙.
๓. โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โคกมะตูม – พิษณุโลก ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “พระครูเมธาประยุตต์” เลขที่บัญชี ๔๙๖ – ๒ – ๑๗๖๗๕ – ๘
๓. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนนเรศวร ประเภท สะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “พระครูเมธาประยุตต์” เลขที่บัญชี ๕๔๙ – ๐ – ๕๑๑๘๑ – ๒
โปรดส่งสำเนาการโอนเงินมายังวัด หรือ โทรแจ้งที่สำนักงานเลขานุการ หรือไวยาวัจกรวัดด้วย เพื่อจัดส่งอนุโมทนาบัตร และของที่ระลึกระลึก (สำหรับท่านที่บริจาคตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป) ไปให้ต่อไป
๔. หรือจะนำปัจจัยมาถวายที่วัดได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โปรดแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดทำของที่ระลึก และรับรองได้ถูกต้อง ไม่บกพร่อง

ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ …
พระครูเมธาประยุตต์ เจ้าอาวาสวัดป่าสัก โทร. ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕.
  3,317 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย