ร่วมทอดผ้าป่าบูชาครูพระผู้ปราบมาร ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี

 DMCnews    5 ต.ค. 2555

ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญ ร่วมทอดผ้าป่าบูชาครูพระผู้ปราบมาร ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี
นำโดยพระราชปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ผู้มาร่วมงานจะได้อัญเชิญหลวงปู่พบสมบัติรุ่นแรกของโลก
สอบถามได้ที่โทร. 088-007-1072, 087-163-1910, 087-155-3595
ร่วมเป็นเจ้าของบุญได้ที่ พระมหากิตตินันท์ กิตฺตินนฺโท เลขที่ 614-224710-8 ธนาคารไทยพานิชย์
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555
09.00 น. บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรม
10.45 น. อาราธนาศีลกล่าวถวายสังฆทาน
13.00 น. พิธีทอดผ้าป่าบูชาครู พระผู้ปราบมาร
15.00 น. อัญเชิญหลวงปู่เวียนประทักษิณรอบธรรมสภา
16.00 น. เสร็จพิธี
อานิสงส์
- ทำให้เป็นผู้มีปัญญามาก ไปทุกภพทุกชาติ
- เป็นที่เคารพยำเกรงของมหาชน
- จะเป็นผู้ที่แตกฉานในวิชาทางโลกและทางธรรม
- ลูกหลานย่อมเลี้ยงดูตอบแทนคุณ
  3,499 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย