ขอเชิญร่วมทำบุญ เททองหล่อพระประธาน และสร้างอุโบสถ วัดหลวงพ่อรวย ฯห่างไกลความเจริญ

 wathaibee    25 ก.ย. 2555

ขอเชิญทำบุญ เททองหล่อ พระประธาน ปางจักพรรดิ์ ขนาดหน้าตัก ๙๙ นิ้ว ไว้ในโบสถ์ วัดหลวงพ่อรวย
เททองหล่อพระ ประมาณ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ทางวัดยังไม่มีเจ้าภาพ ในการเททองหล่อพระประธาน เชิญท่านผู้มีจะกินมีปัจจัยเหลือกินเหลือใช้
ทำบุญสร้างพระประธาน ครั้งหนึ่งในชีวิต

1 บาท ของท่านสำคัญยิ่งนัก สร้างพระ และอุโบสถได้ในต่างหวัดหวัด ณ วัดหนองแวง ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

--------------------------------------------------------------------------------
ยังขาดปัจจัยอยู่เป็นจำนวนมาก
.....................................................................................
ทางวัด หนองแวง อนุโมทนาบุญ คณะเจ้าภาพสร้างกุฎี ทรงไท ถวาย
วัดหนอแวง (หลวงพ่อรวย
ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
..........................................................
๑. - พระครูอมรกิจจานุรักษ์ (ธงชัย) วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) ดินแดง กทม = ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒.- พระอาจารย์ สมยศ กตปุญโญ วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) ดินแดง กทม.
= ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างกุฎิ ๑๐,๐๐๐ บาท
และสร้างร่วมอุโบสถ ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. - รศ. พัชรา อุบลศรี = ๔๐,๐๐๐ บาท
๔. - พต.ต. หญิง พัชรินทร์ อุบลศรี = ๒๐,๐๐๐ บาท
๕. - นาง พัชรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา = ๗๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน = ๔๐๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนบาทถ้วน)
กราบอนุโมทนาบุญ สาธุ

.....................................................................................................................
ขอเชิญร่วมทำบุญ ตามแต่ศรัทธา หรือ รับเป็นเจ้าภาพแต่ละรายการ สมทบทุนสร้างอุโบสถ
หนึ่งเดียวในภาคอีสาน ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน
วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย) ต. ทุ่ม อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ
…………………………………………………….
ตัวอุโบสถขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 19 เมตร
ฟื้นอุโบสถตัวอาคาร ฐานล่าง 21 เมตร x 12 เมตร
1. เสารับตัวอาคารของอุโบสถ 24 ต้น ต้นละ 10,000 บาท
2. เสากลมด้านหน้าและด้านหลังอุโบสถ 4 ต้น ต้นละ 20,000 บาท
3. หน้าบัน 3 หน้า หน้าละ 200,000 บาท
4. ช่อฟ้า 4 ตัว ตัวละ 100,000 บาท
5. สังกะสี สันไทปั่มลาย 3,000 แผ่น แผ่นละ 499 บาท
6. แท่นพระประธาน 1 แท่น แท่นละ 100,000 บาท
7. องค์พระประธาน หล่อ เนื้อสำริด ประมาณ 2,000,000 บาท
8. ซุ้มหน้าต่าง 10 ซุ้ม ซุ้มละ 5,000 บาท
9. บานหน้าต่างแกะสลัก 20 บาน บานละ 10,000 บาท
10. บานประตู 6 บาน บานละ 20,000 บาท
11. หินแกรนิต ทั้งหมด 1,000 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 900 บาท
12. โครงสร้างหลังคาอุโบสถ รวม 2,500,00 บาท
13. เสาบันได 4 ต้น ต้นละ 5,000 บาท
14. ตัวนาค 4 ตัว ตัวละ 15,000 บาท
15. กำแพงแก้วกว้าง l5 ยาว 270 ตารางเมตรละ 550 บาท
16. ปูนตราเสือ จำนวน 25,000 ถุง ๆ ละ 119 บาท
17. ปูนตรานกอินทรีย์ จำนวน 1,000 ถุง ๆ ละ 119 บาท
18. ทรายหยาบ จำนวน 1,000 คิว ๆ ละ 350 บาท
19. ทรายละเอียด จำนวน 1,000 คิว ๆ ละ 380 บาท
20. ดินถมยกระดับ จำนวน 3,200 ตารางเมตร คิว ๆ ละ 99 บาท
21. เหล็กเส้น จำนวน 2,500 เส้น ๆ ละ 200 บาท
หรือทำบุญตาม แต่ศรัทธา…………….

ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่

หลวงพ่อสุธีร์ ฐิตสุโภ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง
พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร วัดสุวรรณาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
(ประธานจัดสร้างอุโบสถ และสร้างพระประธาน วัดหนองแวง )เป็นวัดบ้านเกิดอาตมาเอง)
โทร.089-815-69-85

หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางกอกน้อย
ในนาม พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร
เลขที่ 115-1-22258-0


ที่มา : สร้างพระพุทธรูป


  3,172 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย