ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องอุบาสกอุบาสิกา ...ผู้เลี่ยมใสในพุทธศาสนาร่วมสร้างอุโบสถ รอดล้านชื่อ ณ.วัดหัวสะพาน-หนองตาจ่ำ ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 พลไพศาล    12 พ.ค. 2555

หยุด...ดูก่อนท่านสาธุชนทั้งหลาย
ยศและลาบหาบไปไม่ได้แน่...เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศล...ทรัพย์สมบัติทั้งหลายให้ปวงชน...แม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟ
ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องอุบาสกอุบาสิกา ...ผู้เลี่ยมใสในพุทธศาสนาร่วมสร้างอุโบสถ รอดล้านชื่อ ณ.วัดหัวสะพาน-หนองตาจ่ำ ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ครั้งแรกครั้งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกที่ท่านจะได้สลักชื่อไว้ในผนังโบสถ์รอดล้านชื่ออนุโมทนาบุญท่านละ 199 บ.ท่านจะได้สลักชื่อไว้ในผนังโบสถ์รอดล้านชื่อหรือจะทำเป็นครอบครัว 3000 บ.ครอบครัวละไม่เกิน 5 คน ซึ่งทางวัดได้ทำพิธีเททองหล่อพระไปเมื่อวันที่ 12-14 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาโดยมีอดีต พณ.ท่าน โสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มาเป็นประทานติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ท่านพระครูอินทปัญญาลังการ เจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน โทร.044-660079,087-24012975(หลวงพ่อบุญมี)
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องอุบาสกอุบาสิกา ...ผู้เลี่ยมใสในพุทธศาสนาร่วมสร้างอุโบสถ รอดล้านชื่อ ณ.วัดหัวสะพาน-หนองตาจ่ำ ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์


หยุดดูก่อนท่านสาธุชนทั้งหลาย

เรียนเชิญญาติโยมมาร่วมสร้างบุญสร้างกุสลร่วมกันเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัวด้วยการสร้างโบถส์ขอให้บุญกุศลที่ท่านทำจงขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทั้งภพนี้และภพหน้าอย่าได้มีความทุกข์เศร้าหมองใจใดๆเลยติดต่อร่วมสร้างอุโบสถติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ท่านพระครูอินทปัญญาลังการ เจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน โทร.044-660079,087-24012975(หลวงพ่อบุญมี)


• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• บทพิจารณากาย6ขั้นตอน 30 นาที่ (เสียงพระอาจารย์ต้น)

• "หลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• การทำพิธีกรรม บังเกิดอานุภาพศักดิ์สิทธิ์

• เพลงที่ผ่อนคลายทำให้ประสาทสงบลง 🌿 ความกังวลทั้งหมดของคุณจะหายไปหากคุณฟังเพลงนี้

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย