รับสมัครการอุปสมบทหมู่ (บวช) "รุ่นจำพรรษา ปี ๒๕๖๖"

 naparats     16 พ.ค. 2566

หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๙ อานิสงส์ของการบวช
โ ด ย : พระธรรมโกศาจารย์ ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

นี่เรื่องของการบวชเป็นแบบนี้ เราที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะศึกษา เพื่อปฏิบัติ เพื่อสร้างรากฐานจิตใจให้มั่นคงด้วยคุณงามความดี เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจ อย่าอ่อนแอ อย่าเหลวไหล ตั้งใจบวช ตั้งใจขูดเกลา สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา

การบวชนั้นจึงจะได้อานิสสงส์ ได้บุญกุศล คือความดีความรู้เกิดเพิ่มขึ้นในใจ อานิสสงส์มันก็อยู่ตรงนี้แหละ

🏳วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.........................................
📒กำหนดการรับสมัคร และอุปสมบทหมู่
" รุ่นจำพรรษา ปี ๒๕๖๖ "
.........................................
🔴วันรับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
🕧เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ลานดวงตา
.........................................
🔴วันสอบคำขานนาคและบทสวดมนต์ : วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
🕧เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ลานดวงตา
.........................................
🟢วันรายงานตัว และปลงผม : วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
🕧เวลา ๑๒.๓๐ น. - ลงทะเบียน / ตรวจ atk / ทำความสะอาดกุฏิที่พัก
🕜เวลา ๑๓.๓๐ น. - พิธีปลงผมนาค
🕞เวลา ๑๕.๓๐ น. - ซ้อมขานนาค
.........................................
🟠วันอุปสมบท : วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
🕗เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. - พิธีมอบผ้าไตร และพิธีบรรพชา
🕚เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณร
🕧เวลา ๑๒.๓๐ เป็นต้นไป - พิธีอุปสมบท
.........................................
📱ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่⤵️
🙏ฝ่ายบรรพชาอุปสมบท โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๘๔๗
🙏พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ โทร. ๐๘๔ ๔๒๒ ๙๙๔๓
🙏พระมหาสมัคร โกวิโล โทร. ๐๙๔ ๙๕๙ ๓๒๓๙
🙏พระสมุห์ระหัส ถาวโร โทร. ๐๙๐ ๙๙๒ ๙๔๔๔
.........................................
📌หมายเหตุ : ผู้สมัครบวชต้องแสดงเอกสารรับรองฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว
.........................................
😇เชิญชวนทุกท่านรับสิ่งดี ๆ ผ่านช่องทาง Social Media(📱)
📌Youtube : ยูทูป วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
👉https://bit.ly/3h8RVFj
📌Facebook : เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี
👉https://bit.ly/3eA12gy
📱เชิญแอด LINE ของวัดชล
👉https://lin.ee/Bx8BcYK
.........................................

ที่มา : https://www.facebook.com/PageWatchol

3,650


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย