วัดเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2459
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2480


วัดเกาะหลัก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
Wat Ko Lak, Prachuab Khirikhan

“วัดสำคัญคู่เมืองประจวบคีรีขันธ์ สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาท พระพุทธชินราช บูชาหลวงพ่อเปี่ยม อธิฐานเสี่ยงทายยกช้างเงินช้างทอง”

ที่ตั้งวัดเกาะหลัก
เลขที่ 306 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดเกาะหลัก เป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาราว พ.ศ. 2300 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานบ่งชี้ปีที่สร้างและนามผู้สร้าง สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่ชาวบ้านสร้างขึนประมาณต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (เคยพบฐานเจดีย์เก่ามีต้นไม้ใหญ่ขึ้นทับ) วัดถูกทิ้งร้าง เพราะเป็นเส้นทางเดินทัพของพม่า

ปัจจุบัน วัดมีเนื้อที่ 41 ไร่เศษ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในสมัยพระอุปัชฌาย์จ้อย ท่านธุดงค์มาจากภาคตะวันออกเป็นพระที่มีอภินิหารเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้าน จึงได้พากันอาราธนาท่านให้อยู่จำพรรษาและช่วยสร้างวัดจนกระทั่ง มีพระอุโบสถ ศาล และกุฎีสงฆ์ เสนาสนะ ถาวรวัตถุ มีกุลบุตรในหมู่บ้านเข้าสมาบวชปีละมาก ๆ
   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระสุเมธีวรคุณ (หลวงพ่อเปี่ยม) •


พระอุโบสถ   


ในอดีตเมื่อครั้งมีพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการนั้น วัดเกาะหลักเป็นสถานที่ใช้ ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สืบมาจนในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อมีพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าถวายเป็นน้ำสรงอภิเษกซึ่งเป็นพิธี ที่จัดขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 และทรงเจริญพระชมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศง 2542 ได้ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญ หรือแหล่งน้ำที่เคยใช้ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากนั้นนำมาทำพิธีเสก ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัด สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกอบพิธีเสก ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดเกาะหลัก จึงกล่าวได้ว่า วัดเกาะหลัก เป็นวัดสำคัญคู่บ้าน คู่เมือง ประจวบคีรีขันธ์ มาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   


วิหารหลวงพ่อเปี่ยม   


“หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต” หรือนามสมณศักดิ์ว่า “พระครูสุเมธีวรคุณ” พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งท่านมีความแม่นยำในการพยากรณ์ดวงชะตา และมีความเชี่ยวชาญในการบรรจุดวงชะตาทางโหราศาสตร์ อีกทั้งยังชำนาญการรักษาโรคด้วยสมุนไพร

หลวงพ่อเปี่ยม ท่านมีความแม่นยำในการพยากรณ์ดวงชะตา และมีความเชี่ยวชาญในการบรรจุดวงชะตาทางโหราศาสตร์ลงในพระประจำวันของบุคคล เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเจ้าของดวงชะตา ถึงขั้นเชื่อกันว่า การทำพิธีทางโหราศาสตร์ หากทำที่อื่นจะขลังน้อยกว่าทำที่โบสถ์วัดเกาะหลัก เพราะท่านได้สร้างเทวรูปประจำดาวนพเคราะห์ไว้ที่ลวดลายระหว่างเสาพระอุโบสถ โดยรอบและครบถ้วน การทำพิธีจึงเท่ากับอยู่ท่ามกลางทวยเทพประจำดาวเคราะห์ตามตำรับโดยแท้ ทั้งนี้ ผู้คนที่นับถือหลวงพ่อเปี่ยม มิใช่เพราะความเป็นโหราจารย์เท่านั้น ท่านยังให้ความอนุเคราะห์รักษาโรคด้วยสมุนไพร การอบรมคุณธรรม ความรู้ด้านช่างต่างๆ อีกด้วย รวมไปถึงความเชื่อมั่นในพุทธคุณความขลังของพระเครื่องทุกชนิด   


พระบรมสารีริกธาตุ   


พระพุทธชินราชในวิหารพระพุทธชินราช   


รอยพระพุทธบาท   


อธิฐานเสี่ยงทายยก ช้างเงิน ช้างทอง    


พระพุทธรูปภายในวิหารหลวงพ่อเปี่ยม   


พระพุทธรูปปั้นหินทราย ภายในบริเวณวัด   
10,578จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย