วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร


วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร , วัดประจำรัชกาลที่ ๑๐ , สังกัด : มหานิกาย


วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 10 วัดตั้งอยู่ในแขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระพิพัฒนกิจวิธาน (บุญศักดิ์ สิริปุญโญ)เดิมชื่อ วัดทุ่งสาธิต มีคหบดีชาวลาวเป็นผู้สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2399 หลังจากคหบดีท่านถึงแก่กรรม วัดนี้จึงถูกทิ้งร้าง กระทั่งได้กลายเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2506 ในสมัยพระโสภณวชิรธรรม (สาธิต ฐานวโร) เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระยศในขณะนั้น) โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงรับวัดทุ่งสาธิต ไว้ในพระอุปถัมภ์ ได้พระราชทานนามว่า วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร โดยนามของวัด วชิร มาจาก วชิราลงกรณ์, ธรรม มาจาก คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และ สาธิต มาจากนามเดิมพระโสภณวชิรธรรม

อาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุของวัด


{ พระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนา }

{ พระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนา }

พระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนา มีความกว้าง 25 ศอก 9 นิ้ว ความสูง 49 ศอก ซึ่งได้จำลองมาจากพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 25 องค์ พระอรหันต์สาวกธาตุ 289 องค์ และพุทธรูปทองคำอีก 2 องค์


{ พระอุโบสถ }

{ หอธรรม พระอุโบสถ }

{ พระประธานในพระอุโบสถ }

{ พระประธานในพระอุโบสถ }

พระอุโบสถปูด้วยไม้สักปาเก้ ประตู-หน้าต่างทำด้วยไม้สัก แกะสลักโดยฝีมือช่างชาวเหนือ ภายในพระอุโบสถ มีพระปรางค์ 3 องค์ องค์กลางบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์ขวาและองค์ซ้าย บรรจุพระธาตุทอง พระอัครสาวกทั้งสอง คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

{ เสมาพระอุโบสถ }


{ พระวิหาร }

{ พระวิหาร }

{ พระวิหาร }

{ พระพุทธมหามุนีศรีหริภุญชัย }

พระวิหาร พระพุทธมหามุนีศรีหริภุญชัย วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร


{ สังเวชเจดีย์ }

สังเวชเจดีย์ จำลองมาจากพระเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย


{ หอธรรมวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์ }

{ หอธรรมวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์ }

{ หอธรรมวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์ }

{ หอธรรมวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์ }

{ หอธรรมวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์ }

{ หอธรรมวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์ }

หอธรรมวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์ งดงามตามแบบศิลปะล้านนา


{ หอระฆัง }

{ หอระฆัง }


{ พระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” ด้านหน้าของอาคาร }

วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร

1199 ซอย 101/1 ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. 02 393 9124

พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ ๑๐

สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย

FB วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร

• ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาวัตถุมงคล ““พระกริ่งมหาฤๅษี , พระปิดตาวาสนาดี” ซึ่งจัดสร้างโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาวัตถุมงคล “พระกริ่งรัศมี , พระชัยวัฒน์บุญเพิ่มพูน” ซึ่งจัดสร้างโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• ให้เช่าโชว์รูมรถยนต์ (เดิมเป็นโชว์รูม SUBARU VIBHAVADI) ขนาด 243 ตรว. พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6 อาคาร ติดถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

• Zensora Mellow Me เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย Mellow Me ในเครือทายาทแป้งเย็นตรางู ❌ไม่ต้องสต็อก ❌ไม่ต้องจมทุน ❌ไม่ต้องแพ็กเอง ❌ไม่ต้องส่งเอง ❌ไม่มีขั้นต่ำ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย