วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร


วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร , สังกัด : ธรรมยุติกนิกาย

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (วัดสระปทุม) อยู่บนถนนพระรามที่ ๑ ระหว่างศูนย์การค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์กับสยามสแควร์ สร้างเมื่อรัชกาลที่ ๔ คู่กับพระราชอุทยานสำหรับพักผ่อนพระราชอริยบทนอกพระนคร ที่เรียกกันว่า สระปทุม วัดนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงนิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาครองวัด ในครั้งกระนั้นทรงโปรดให้พระภิกษุพายเรือรอบสระบัวภายในวัด เพื่อรับบิณฑบาตจากพระองค์เองและเจ้าจอมหม่อมห้ามเป็นครั้งคราว


ประตูทางเข้า

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ

พระประธานในพระอุโบสถ

พระประธานในพระอุโบสถ

พระอุโบสถมีบานประตูและหน้าต่างที่ประดับลายปูนปั้นเป็นรูปชาวนากำลังไถนา ตกปลา มีสระบัวแวดล้อม อันเป็นสภาพชีวิตคนในพื้นที่บริเวณที่สร้างวัดครั้งกระนั้น


พระเจดีย์ , พระวิหาร

พระประธานในพระวิหาร

พระประธานในพระวิหาร

ภายในพระวิหาร

พระวิหารวัดปทุมวนารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญที่อันเญมาจากกรุงเวียงจันทร์ คือ พระเสิมและพระแสน นับว่าสอดคล้องกับจิตรกรรมฝาผนังเรื่องศรีธนญชัย หรือ เชียงเมี่ยง ซึ่งเป็นนิทานตลกขบขันแบบทวีปัญญาที่แพร่หลายในหมู่ชาวไทยและชาวลาว จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารเป็นตัวอย่างภาพเขียนฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่แสดงการรับอิทธิพลฝรั่งอย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่ง ภาพที่น่าสนใจได้แก่ ภาพสะพานเหล็กซึ่งมีลูกล้อสำหรับชักลากเพื่อเปิดเรือผ่านไปมาได้และเป็นสะพานแบบที่ถูกรื้อไปหมดแล้ว

พระเจดีย์

ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฏิบัติธรรม วันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์-อาทิตย์


แผนผังวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

969 ถนน พระรามที่ 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02 251 6469

พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร , มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา และมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย

สังกัดคณะสงฆ์ : ธรรมยุติกนิกาย

เจ้าอาวาส : พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)

เฟซบุ๊ก วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหารจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย