มงคลที่ ๑๙ ละเว้นจากบาป

อาระตี วิระตี ปาปา

๏ กรรมชั่วช้า ลามก ต้องยกเว้น
หากขืนเล่น ด้วยกัน ถูกมันผลาญ
งดเว้นบาป กำราบให้ ไกลสันดาน
ในดวงมาลย์ ไม่ร้อน และอ่อนเพลีย ๛

 

บาปคือสิ่งที่ไม่ดี เสีย ความชั่วที่ติดตัว ซึ่งไม่ควรทำ ท่านว่าสิ่งที่ทำแล้วถือว่าเป็นบาปได้แก่

 

อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ

๑. ฆ่าสัตว์

๒. ลักทรัพย์

๓. ประพฤติผิดในกาม

๔. พูดเท็จ

๕. พูดส่อเสียด

๖. พูดคำหยาบ

๗. พูดเพ้อเจ้อ

๘. โลภอยากได้ของเขา

๙. คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่น

๑๐. เห็นผิดเป็นชอบ

 
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย