พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ชุด ธรรมเทศนา ปี 2540

    ธรรมมิกถาก่อนฟ้าสาง 16 มค 40 ม้วน1.mp3

    ธรรมมิกถาก่อนฟ้าสาง 16 มค 40 ม้วน2.mp3

    พระอาจารย์สมภพ - ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๑.mp3

    พระอาจารย์สมภพ - ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๒.mp3

    พระอาจารย์สมภพ - พุทธทำนาย 1 (วิกฤตพุทธศาสนา).mp3

    พระอาจารย์สมภพ - พุทธทำนาย 2 (วิกฤตพุทธศาสนา).mp3

    พระอาจารย์สมภพ - พุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย 1.mp3

    พระอาจารย์สมภพ - พุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย 2.mp3

    พระอาจารย์สมภพ - พุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย 3.mp3

    พระอาจารย์สมภพ - พุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย 4.mp3

    พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ - อบรมคนรุ่นใหม่(นักศึกษา) 001.mp3

    พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ - อบรมคนรุ่นใหม่(นักศึกษา) 002.mp3

    พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ - อบรมคนรุ่นใหม่(นักศึกษา) 003.mp3

    พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ - อบรมนักศึกษาอาชีวอุดร.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทย


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย