Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม


พระอาจารย์มานพ อุปสโม


"โดย พระมานพ อุปสโม"


ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
นำปฏิบัติ ม้วน 3 ( 2-9 ก.ย. 46 )
คลิกฟัง
2
นำปฏิบัติ ม้วน 4 ( 9 ก.ย. 46 )
คลิกฟัง
3
ธรรมานุปัสสนา 9 ก.ย. 46
คลิกฟัง
4
เวทนานุปัสสนา ม้วน 1
คลิกฟัง
5
เวทนานุปัสสนา ม้วน 2
คลิกฟัง
6
จิตตานุปัสสนา ม้วน 1
คลิกฟัง
7
จิตตานุปัสสนา ม้วน 2
คลิกฟัง
8
ไขปัญหาธรรม โดย พระมานพ อุปสโม
คลิกฟัง   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• 📣📣 ขอเชิญร่วมบุญจัดซื้อสื่ออบรมเด็กและเยาวชน
• วัดมณฑปเชิญชวนไถ่ชีวิตโคแม่ลูกแฝด 2 ตัว มอบแก่เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์
• **บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย** เทิดไท้ รัชกาลที่ 10 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
• แจ้งข่าวบุญสร้าง “สุคติสถาน”
• รับเจ้าภาพ สร้างห้องสุขา (ปลดทุกข์- โศก -โรค- ภัย) จำนวน 18 ห้อง สร้างอำนวยความสะดวกผู้ปฏิบัติธรรม (ซึ่งกำลังขาดเเคลนขณะนี้)

   ธรรมะไทยบอร์ด
• โครงการบวชเข้าพรรษาเป็นพุทธบูชา ๑ ชาติ ๑ พรรษาบวชบูชาพ่อแม่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเครื่องบริขารเพื่ออุปสมบทพระภิกษุ จำนวน ๒๖ชุด
• ขอเชิญชายไทย ใจกล้า สมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 39 จำนวน 25 นาค เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์จองบวชพระ 25 ท่าน ((บวชเข้าพรรษา 3 เดือน 2562)) สอบถาม 087-007-8607
• ฝากข่าวด้วยคะ พิธีกรรมโบราณ รับตั้งศาล รับตั้งศาลพระภูมิ ตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย
• รับสร้างพระพุทธรูป ตามแบบต่างๆ ถวายวัดหล่อเต็มองค์หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย