Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม


พระอาจารย์มานพ อุปสโม


"โดย พระมานพ อุปสโม"


ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
นำปฏิบัติ ม้วน 3 ( 2-9 ก.ย. 46 )
คลิกฟัง
2
นำปฏิบัติ ม้วน 4 ( 9 ก.ย. 46 )
คลิกฟัง
3
ธรรมานุปัสสนา 9 ก.ย. 46
คลิกฟัง
4
เวทนานุปัสสนา ม้วน 1
คลิกฟัง
5
เวทนานุปัสสนา ม้วน 2
คลิกฟัง
6
จิตตานุปัสสนา ม้วน 1
คลิกฟัง
7
จิตตานุปัสสนา ม้วน 2
คลิกฟัง
8
ไขปัญหาธรรม โดย พระมานพ อุปสโม
คลิกฟัง   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ขอเชิญร่วมบุญ กฐินสามัคคี สร้างหอระฆัง เมรุ กำแพงวัด กุฏิ ศาลา และสถานที่ประกอบกิจทางศาสนา ณ วัดบ้านโจด หมู่ 5 ต.ประเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 8/10/60
• รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ ถวายพระพุทธรูปหยกขาว (เเท้)จำนวน ๑ องค์ เพื่อประดิษฐาน ในห้องปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ตลอดปี
• แวะมาบอกบุญนะคะแบ่งปันน้ำใจร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อคนพิการแล้วแต่จิตศรัทธาคะ
• **อีก 5 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
• ร่วมเททองหลวงปู่มั่นสูง๑๓เมตรส่วนที่๒และ๓

   ธรรมะไทยบอร์ด
• หน้าที่ของคน
• สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
• ทุกข์จากความรักค่ะ ความรู้สึกรักกลายเป็นเกลียด เป็นผูกใจเจ็บ และแค้นในสิ่งที่คนรักเก่าทำกับเราค่ะ ทำยังไงที่
• มีเรื่องจะเรียนถามท่านผู้รู้หน่อยค่ะ เกี่ยวกับเรื่องการทำบุญ
• รู้ทันไวกว่าโซเชียลหน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย