Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม


พระอาจารย์มานพ อุปสโม


"โดย พระมานพ อุปสโม"


ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
นำปฏิบัติ ม้วน 3 ( 2-9 ก.ย. 46 )
คลิกฟัง
2
นำปฏิบัติ ม้วน 4 ( 9 ก.ย. 46 )
คลิกฟัง
3
ธรรมานุปัสสนา 9 ก.ย. 46
คลิกฟัง
4
เวทนานุปัสสนา ม้วน 1
คลิกฟัง
5
เวทนานุปัสสนา ม้วน 2
คลิกฟัง
6
จิตตานุปัสสนา ม้วน 1
คลิกฟัง
7
จิตตานุปัสสนา ม้วน 2
คลิกฟัง
8
ไขปัญหาธรรม โดย พระมานพ อุปสโม
คลิกฟัง   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• เชิญร่วมไขปริศนาธรรม “ลูบคำสุข ลูบคำทุกข์” กับ “พระราชวรเมธี” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในกิจกรรม “ธรรมะวาไรตี้” ครั้งที่ 142
• วัดมณฑปเชิญชวนไถ่ชีวิตโคกระบือแม่ลูกเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา1-20พ.ค.62
• รับเจ้าภาพ สร้างห้องสุขา (ปลดทุกข์- โศก -โรค- ภัย) ขาดเจ้าภาพอีก11 ห้อง สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม (ซึ่งกำลังขาดเเคลนขณะนี้)
• ขออนุญาติบอกบุญทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำวัด จังหวัดศรีสะเกษ
• ร่วมทำบุญสร้างศาสนวัตถุถาวร

   ธรรมะไทยบอร์ด
• รับสร้างพระพุทธรูป ตามแบบต่างๆ ถวายวัดหล่อเต็มองค์
• รับสมัครชายไทยใจกล้า สมัครบวชเป็นพระธุดงค์กรรมฐาน (รุ่นที่38) จำนวน 20 ท่าน เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์จองบวชพระ 20 ท่าน ในเทศกาลวันวิสาขบูชา (เน้นปฏิบัติกรรมฐาน 6-9 ชม.ต่อวัน)
• แจกหนังสือสวดมนต์ครับ
• “ศธ. จัดงานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 63 โดยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความสำเร็จตามนโนบาย”
• ขอเชิญชายไทย ใจกล้า สมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 37 จำนวน 20 ท่าน เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์จองบวชพระ 15 ท่าน ((บวชวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562))หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย