หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม วัดอัมพวัล จ.สิงห์บุรีหลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ฟังธรรม
001 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 01 A คลิกฟัง
002 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 01 B คลิกฟัง
003 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 02 A คลิกฟัง
004 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 02 B คลิกฟัง
005 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 03 A คลิกฟัง
006 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 03 B คลิกฟัง
007 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 04 A คลิกฟัง
008 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 04 B คลิกฟัง
009 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 05 A คลิกฟัง
010 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 05 B คลิกฟัง
011 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 06 A คลิกฟัง
012 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 06 B คลิกฟัง
013 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 07 A คลิกฟัง
014 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 07 B คลิกฟัง
015 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 08 A คลิกฟัง
016 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 08 B คลิกฟัง
017 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 09 A คลิกฟัง
018 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 09 B คลิกฟัง
019 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10 A คลิกฟัง
020 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10 B คลิกฟัง
021 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 11 A คลิกฟัง
022 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 11 B คลิกฟัง
023 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 12 A คลิกฟัง
024 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 12 B คลิกฟัง
025 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 13 A คลิกฟัง
026 หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 13 B คลิกฟัง
027 กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร 1 คลิกฟัง
028 กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร 2 คลิกฟัง
029 การเจริญกรรมฐาน 1 คลิกฟัง
030 การเจริญกรรมฐาน 2 คลิกฟัง
031 การเจริญกรรมฐาน 3 คลิกฟัง
032 การเจริญกรรมฐาน 4 คลิกฟัง
033 การเจริญกรรมฐาน 5 คลิกฟัง
034 การเจริญกรรมฐาน 6 คลิกฟัง
035 การเจริญกรรมฐาน 7 คลิกฟัง
036 ผลกรรมตามสนอง คลิกฟัง
037 สมถะกรรมฐาน คลิกฟัง

 
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย