เพลงธรรมะ


# ชื่อเพลง ผู้ชม
 ปล่อย โดย อ้น ธวัชชัย ชูเหมือน
 ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน) - ปาน ธนพร แวกประยูร
 ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ (Traditional Version)
 ฝ่าฟ้าทะเลหวัง
 ธรรมะคือคุณากร ( Homage to the Dhamma)
 สังฆราชบูชา (Sangharaja Praise for his 100th Birthday MV)
 ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก
 กราบหลวงตา
 จิตตนคร
 แสงเพลิงสุดท้าย (the Final Flame)
 หยดฝนในจักรวาล
 เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา(ยึด) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน
 เรามีความพลัดพราเป็นธรรมดา(ปล่อย) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน
 รวมเพลงธรรมะลูกทุ่ง
 เพลงลูกทุ่งธรรมะเพราะๆชุดที่1
 รวมเพลงธรรมะเปิดโลก - รฎา ณัฎฐ์ธยาน์
 เพลง พระรัตนตรัย - เปาวลี พรพิมล
 เพลง หมู่บ้านนี้มีศีล ๕ โดย พันตรี สุธี สุขสากล
 ไม่มีอะไรเหนือกรรม (ฝน ธนสุนทร)
 เพลง พระพุทธเจ้า | ปาน ธนพร | We Kid Thailand เด็กร้องก้องโลก
 เพลง ลมหายใจแห่งความสุข (เวอร์ชั่นทำสมาธิ)
 เพลง สู่พระนิพพาน
 บทเพลงสวดบารมี 30 ทัศ อภิมหามงคล 4
 มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ
 แผ่วพลิ้วเพลงธรรม...นำสุข
 พุทธธานุภาพ
 รวมเพลงชาวพุทธ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 รวมเพลง ธรรมะ
 ดั่งดอกไม้บาน - เสถียรธรรมสถาน
 เพลง ความสุขเล็กๆ - เสถียรธรรมสถาน


  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย