กราบหลวงตา
 DhammathaiTeam   11 พ.ค. 2562

ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร
คำร้อง ทำนอง : ดังตฤณ
เรียบเรียง : เกรียงไกร เตรียมชาญชูชัย
วีดีทัศน์ : ภัทธิ บัณฑุวนิช


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=gXjixNlN4RA

DT0005

DhammathaiTeam

11 พ.ค. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  2892 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย