"การให้ผลของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)"การให้ผลของกรรม"

" .. เพราะการให้ผลของกรรมเป็นไปตามความหนักเบาแห่งกรรม ที่ได้กระทำแล้ว "กรรมใดแรงกรรมนั้นก็ย่อมให้ผลก่อน" ผู้ทำย่อมได้รับผลของกรรมนั้นก่อน "กรรมใดอ่อนกรรมนั้นก็ย่อมให้ผลทีหลัง" ผู้ทำย่อมได้รับผลของกรรมนั้นทีหลัง

"เปรียบดังโยนของจากที่สูง ของหนักแม้บางทีจะโยนลงทีหลังก็ตกถึงพื้นก่อนของเบา" เปรียบให้เห็นชัดที่สุดก็คือทิ้งก้อนหินแม้เล็กลงหลังจากที่ทิ้งสำลีลงแล้ว ก้อนหินเล็ก ๆ นั้นก็ย่อมตกถึงพื้นก่อนสำลีเป็นธรรมดา

นี้ฉันใด "การให้ผลของกรรมก็เป็นไปตามความหนักเบา" ฉันนั้น .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
   

5,013


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย